KV Irnsum no image

Gepubliceerd op 19 mei 2007 | door Redactie

0

18 mei 2007 Federatie Jeugd ledenpartij

…. vond deze keer met ± 75 deelnemers plaats op het sportveld van Jirnsum.

Deze partij werd verdeeld in 6 klassen waarbij de deelnemers afkomstig zijn uit de dorpen/stad van de kaatsverenigingen welke aangesloten zijn bij de Federatie ‘Mid-Fryslân’. Door het 100-jarig jubileum van Kaatsvereniging ‘Wez-Wis’ was de afvaardiging uit Raerd minder groot dan normaal.

Rond 12.00 uur werd er gestart met de wedstrijd waarbij de stevige wind de jeugd parten speelde. Ondanks dat werd er leuk en spannend gekaatst tijdens de diverse omlopen. De prijzen werden deze middag per categorie uitgereikt aangezien niet iedereen op hetzelfde moment klaar was met de finales. 

Een impressie van deze dag:

 

  

 

 

 

De prijswinnaars van deze dag waren:

Welpen meisjes:
1) Rixt Sinnema, Wergea
Janneke Liemburg, Grou

2) Renske Kalsbeek, Grou
Marye Jonker, Raerd 

Welpen jongens:
Winnaars ronde:
1) Milan Keulen, Jirnsum
Syste Wassenaar, Wergea

2) Fokke Bergsma, Reduzum
Nils Bijlsma, Raerd

3) Wilco v/d Veen, Jirnsum
Symen de Boer, Wergea

Verliezers ronde:
1) Bert-Jan Jensma, Reduzum
Rutmer Veenstra, Grou

2) Lars Bijlsma, Raerd
Joran Hobma, Goutum 

Pupillen meisjes
1) Martine Keulen, Jirnsum
Robin v/d Meulen, Jirnsum

2) Marit Engwerda, Wergea
Branda Wolters, Wytgaard/Wirdum

3) Atjella Keulen, Jirnsum
Marrit Wiersma, Wergea 

Pupillen jongens:
Winnaars ronde:
1) Albert Hofstra, Reduzum
Marco v/d Ley, Reduzum

2) Wessel Bergsma, Reduzum
Tomas-Hidde Hoekstra, Leeuwarden

3) Dirjan Bouma, Grou
Folkert Vellinga, Wytgaard/Wirdum

Verliezers ronde:
1) Jelte Drijfhout, Raerd
Rienk Bijlsma, Raerd

2) Marco Wijtsma, Jirnsum
Jelle Meintema, Jirnsum 

Schooljongens/Schoolmeisjes:
1) Hindrik Zeinstra, Reduzum
Janna Bokma, Reduzum
Astrid Bijlsma, Reduzum 

Jongens:
1) Klaas de Jong, Jirnsum
Paulus Zeinstra, Reduzum

2) Siebe Fennema, Reduzum
Werner Vermeulen, Reduzum 

Iedereen van harte gefeliciteerd met de prijzen!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen