Nieuws no image

Gepubliceerd op 30 juli 2006 | door Redactie

0

Aanpassingen zendmast

Bij het ontwerp van de zendmast en de bouw van de zendinstallaties wordt uiteraard rekening gehouden met de gezondheid van omwonenden. 
Ten eerste worden de antennes die het meeste vermogen afleveren over het algemeen zo hoog mogelijk in de mast opgehangen om een zo klein mogelijke blootstelling te produceren. Dit betekent TV bovenin, dan FM en de kleinere vermogens voor mobiele communicatie onderin. 
Een tweede genomen maatregel die de blootstelling minimaliseert is het bundelen van signalen door meerdere antennelagen te gebruiken. Radio en TV-signalen zenden zodoende vrijwel horizontaal uit. De elektrische veldsterkte rondom de zendmast is door deze maatregelen slechts een fractie van de toegestane waarde van 28 V/m. Waar mensen wonen, zal doorgaans de waarde van 3 V/m niet worden overschreden.

../images/nieuws/1emap/zendmast1.jpg

De zendmast te Jirnsum voldoet zowel in de huidige als in de toekomstige situatie (conform de opgave van systemen in deze vergunningsaanvraag) aan de gezondheidsrichtlijnen voor elektromagnetische velden, die zijn aanbevolen door de Europese Raad en de Gezondheidsraad. In onderstaande figuren wordt de veldsterkte van de huidige situatie en de veldsterkte van de toekomstige situatie weergegeven.

Hier is een plattegrond getoond waarbij de zendmast te Jirnsum centraal staat. Het gebied rondom de zendmast dat is aangegeven bedraagt 5 km bij 5 km. De toegevoegde kleuren geven de veldsterkte als gevolg van de huidige situatie (figuur 1) en de gewenste toekomstige situatie (figuur 2). De donkerblauwe lijn geeft een gebied aan met een veldsterkte tussen de 0,5 en de 1 V/m en de lichtblauwe lijn geeft een gebied aan met een veldsterkte tussen de 1 en 3 V/m. In onderstaande tabellen zijn de zendersystemen weergegeven waarop de veldsterkte figuren zijn gebaseerd.

../images/nieuws/1emap/zendmast4.jpg

../images/nieuws/1emap/zendmast2.jpg

../images/nieuws/1emap/zendmast3.jpg
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen