Nieuws no image

Gepubliceerd op 31 augustus 2006 | door Redactie

0

Afscheid van de ‘Fermanje’ in Jirnsum

De eerste Vermaning werd in Jirnsum gebouwd in 1684, de gemeente bestond toen waarschijnlijk al enige tijd. Verder kunnen we in een geschrift uit 1870 van ds. I. Molenaar lezen dat de kerk in 1848 inwendig werd vernieuwd, het orgel in 1882 werd geïnstalleerd door de firma Bakker & Timmenga, en dat in datzelfde jaar de kosterij aan de westzijde werd bijgebouwd. In 2000 heeft het orgel een laatste opknapbeurt gehad.
Al vanaf 1793 bestaat er een samenwerking met de Doopsgezinde gemeente van Poppenwier. Die samenwerking bestond voornamelijk uit het aanstellen van één predikant voor de beide gemeenten. Verder hadden beide gemeenten hun eigen zusterkring, zondagsschool en bijeenkomsten. Nu vormen Poppenwier en Jirnsum een gezamenlijke wijkraad.
In 2001 kwam de éénwording tot stand van de zeven zelfstandige gemeenten Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Poppenwier, Terherne en Wergea, en werd de Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân een feit. Al 35 jaar bestond er tussen de zeven afzonderlijke gemeenten een werkgemeenschap. In de loop der jaren ontstond een intensieve band tussen de gemeenten. Wijlen da. Woudstra-Gorter heeft hierop een grote stempel gedrukt.
Door het afnemende ledental werd samenwerken meer en meer een noodzaak. De predikanten waren niet meer voorganger in één gemeente maar in meerdere. In 1995 was er nog maar één predikant voor alle zeven gemeenten. Vanaf 2004 zijn er weer twee predikanten werkzaam in de Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân.

De kerkgebouwen zijn in gebruik gebleven. Echter, het onderhoud aan de gebouwen ligt als een zware financiële last op de gemeente. Na intensief overleg tussen de wijkraden en de kerkenraad is er in 2003 een commissie benoemd die een onderzoek heeft ingesteld naar de kostenbeperking c.q. afstoten van de gebouwen. Deze commissie kwam o.a. met het advies om de kerk van Jirnsum af te stoten. De leden van de gemeente Mid-Fryslân hebben in juli hun toestemming gegeven voor de verkoop van de Jirnsumer Vermaning.

De afscheidsdienst zal nu plaatsvinden op 3 september. 

Naschrift:
De Leeuwarder Courant wist te melden dat de Vermaningkerk inmiddels is verkocht aan Alice Jongbloed uit Raerd. Zij wil het gebouw onder andere gaan gebruiken voor exposities.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen