VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 29 oktober 2002 | door Redactie

0

Afscheid voorzitter staat centraal op jaarvergadering

In zijn laatste officiële betoog als preses van de voetbalvereniging Irnsum, gaf Bauke in een paar woorden aan hoe hij en zijn medebestuursleden het seizoen 2001-2002 hadden ervaren: ‘Een zwarte bladzijde’. Dit alles vond zijn oorzaak in de perikelen rond de wedstrijd Irnsum – Read Swart en de nasleep daarvan.

Recenter was natuurlijk het overlijden van hondstrouwe supporter en oproepvrijwilliger Titus de Wolff. Om enig medeleven te betuigen werd een korte stilte in acht genomen. Hierna werd de vergadering vervolgd met het bespreken van de diverse jaarverslagen. Dit leverde geen noemenswaardige discussiepunten op.

Maar het ging deze avond uiteraard om het agendapunt ‘bestuursverkiezing’. Drie bestuursleden, t.w. Bauke de Haan, Sippie van den Berg (secretaris – 9 jaar bestuurslid) en Niek Haringsma (vz seniorencommissie – 6 jaar bestuurslid), waren niet herkiesbaar. Omdat er zich geen tegenkandidaten aandienden werden Anneke de Jong en Libbe de Vries welkom geheten in het bestuur. Anneke zal het secretariaat in haar portefeuille krijgen en Libbe neemt de taken van Niek over.

Blijft over de functie van voorzitter. Niet de minst belangrijke. Het bestuur heeft in het afgelopen halfjaar nog geen waardige opvolger kunnen vinden. ‘Mensen willen zich niet meer binden’ was het argument dat vanachter de bestuurstafel werd aangevoerd. Het bestuur deed vanaf dezelfde plaats een toch wel merkwaardig verzoek. Zij zagen graag dat enige aanwezigen zich de volgende taak toeeigenden: zoek z.s.m. een nieuwe voorzitter.

Het waren vervolgens René van der Meer, Abe Buwalda en Sije Bennie Dijkstra die zich aandienden om het thans nog zittende bestuur te ondersteunen. Zij zullen de huidige structuur, de invulling van de diverse functies en haar taakstellingen gaan inventariseren. Bovendien trachten ze een voorzet te geven naar een nieuw op te zetten beleidsplan, gebaseerd op de primaire doelstelling van de voetbalvereniging.

Te zijner tijd zal voornoemde in een conceptplan worden ingediend bij het bestuur. Deze zal een eventueel fiat aan het plan moeten geven en het vervolgtraject voor haar rekening moeten nemen. Genoeg werk dus voor de werkgroep en het sterk uitgedund bestuur.

Tussen de bedrijven door werd er nog even gememoreerd dat de grote oefenhoek zich in een slechte staat verkeerd, dat Jissink vanaf heden spelers van de 1e en 2e selectie met blessures zal oplappen en dat de eigen zaaltoernooien in Grou worden gehouden (op 5 en 12 januari 2003).

Om 22:30 sloeg kersvers erlelid Bauke de Haan voor het laatst met de hamer op de tafel en bedankte een ieder voor zijn aanwezigheid en wenste het ‘nieuwe’ bestuur veel sterkte toe met het in- en vervullen van haar taken.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen