VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 22 oktober 2006 | door Redactie

0

Agenda algemene ledenvergadering

 

Geachte Leden,ereleden,commissieleden ,donateurs,
 
Hierbij nodigt het bestuur van de voetbalvereniging Irnsum u uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op maandag 30 oktober 2006 om 20.00 in de kantine van de sportaccommodatie.
 
Agenda
 
1.                  Opening
2.                  Mededelingen/ingekomen stukken
3.                  Leespauze
4.                  Notulen jaarvergadering 2005
5.                  Jaarverslag seniorencommissie
6.                  Jaarverslag jeugdcommissie
7.                  Jaarverslag sponsorcommissie
8.                  Jaarverslag jubileumcommissie
9.                  Financieel jaarverslag 2005-2006/begroting 2006-2007
10.              Vaststellen contributie seizoen 2006-2007
11.              Verslag van de kascommissie
12.              Verkiezing leden kascommissie
13.              Wisseling commissieleden
14.              Bestuursverkiezing*
Bestaande vacature: kandidaat Abe Buwalda
Aftredend en herkiesbaar: Piet de Jong                                                                                                                                                                      
PAUZE
 
15.              Nadere kennismaking met Hoofdtrainer Dick Schambach
16.              W.v.t.t.k./rondvraag
17.              Sluiting
 
*Namen van tegenkandidaten kunnen tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris van het bestuur.
 
Het financiële jaarverslag van de verschillende commissies zijn vanaf 26 oktober op aanvraag te verkrijgen bij de secretaris,Anneke de Jong Douwemastraat 94 te Jirnsum, tel 0566-602829.
 
Bestuur VV Irnsum
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen