Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 25 januari 2005 | door Redactie

0

AGENDA JAARVERGADERING

AGENDA:

1. Opening door voorzitter Sije Bennie Dijkstra

2. Uitreiking “Verhoeve Jirnsum Promotieprijs 2004’

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Verslag van de jaarvergadering d.d. 26 febr. 2004 (in de Stim )

5. Jaarverslag 2004 van Plaatselijk Belang (in de Stim)

6. Dorpsvisie: toelichting en lees jaarverslag (in de Stim)

7. Jaarverslag van de commissies (in de Stim)
a. De Stim fan Jim
b. Jirnsum Online
c. Doarpsargyf Jirnsum
d. Speeltuincommissie

8. Financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005 Plaatselijk Belang (in de Stim)

9. Verslag van de kascommissie

10. Bestuursverkiezing:
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Baukje Terwisscha van Scheltinga
Voordracht: Renée Ruiten
b. Signhild Moerland is vorig jaar penningmeester geworden van Plaatselijk Belang en wordt nu officieel voorgedragen voor de bestuursfunctie.

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven bij het bestuur, tot een half uur voor het begin van de vergadering.

11. Rondvraag

12. Sluiting

P.S. Vergeet niet de Stim mee te nemen naar de vergadering!
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen