Nieuws no image

Gepubliceerd op 19 oktober 2006 | door Redactie

0

Ald en Jong om de tafel

Eerder pakte Aldereinwurk Boarnsterhim hetzelfde onderwerp aan in Reduzum en Warten. Daar kwamen zaken als onbegrip over geluidsoverlast aan de orde. Bij de inventarisatie onder de oudere Jirnsumers blijkt dit niet een onderwerp van gesprek te zijn. Waar de ouderen zich met name zorgen over blijken te maken, is de woonsituatie in Dekemahiem.

De ideeën die Plaatselijk Belang uitwerkt met groepen in Jirnsum onder de aansturing van de Fryske Greiden Groep zullen ongetwijfeld een vooruitgang zijn, maar dat is lange-termijn werk. 
De huidige bewoners stellen vooral prijs op de centrumfunctie van Dekemahiem zelf. Ze maken zich ernstige zorgen over de brandveiligheid en over de slechte staat van onderhoud. Bovendien is er aangegeven dat men moeite heeft met het idee dat er wel zaken opgezet worden, maar dan buiten hun wooncentrum – in bijvoorbeeld It Kattehûs – om en zelden in overleg met hen.

Om de Jirnsumer âlderein te helpen onder woorden te brengen wat de concrete wensen en opmerkingen zijn, zal Bliqsem assisteren. De uitkomsten van deze praatavond komen daarna volgende week op de agenda in een overleg met de wethouder, mevrouw Minkes, de heer Bosma van Welkom en een delegatie van Plaatselijk Belang.

Bliqsem zal vervolgens in Jirnsum onder de jongeren inventariseren hoe de relatie tussen hen en de oudere dorpsbewoners is, en of daar verbeteringen in aan te brengen zijn. Dit vindt plaats onder de noemer ‘Jong & Oud – generaties in gesprek’.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen