Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 2 februari 2004 | door Redactie

0

Algemene Ledenvergadering PB

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 26 februari a.s. Plaats van handeling: De 2 Gemeenten. Aanvang 20:00 uur. Hieronder vindt u de agenda:

1. Opening door vice-voorzitter Sije Bennie Dijkstra.
2. Uitreiking ‘Verhoeve Promotieprijs’ (over het jaar 2003)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag jaarvergadering d.d. 27 februari 2003
5. Jaarverslag 2003 Plaatselijk Belang
6. Jaarverslagen commissies PB:
– Dorpskrant ‘De Stim fan Jim’
– documentatiecentrum ‘Doarpsargyf Jirnsum’
– Internetcommissie ‘Jirnsum Online’
7a. Financieel Jaarverslag Plaatselijk Belang (inclusief commissies)
7b. Verslag kascommissie
7c. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Mondeling jaarverslag van:
– St. Beheer It Kattehûs
– Festiviteitenkommisje De Jirnsumer Kat
9. Bestuursverkiezing
– aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Harm van der Meer (pm)
– voordracht nieuwe bestuursleden
10. Rondvraag

PAUZE

11a. Presentatie dorpsvisie door Arnold Dijkstra en Jettina Valk
11b. Vaststellen dorpsvisie door de leden
12. Sluiting

Alle bovengenoemde verslagen kunt u lezen in de Stim fan Jim van de maand februari. Deze valt begin week 8 bij u in de bus. Als u van plan bent de ledenvergadering te bezoeken wordt u geadviseerd deze Stim mee te nemen.

Agendapunt 9: bestuursverkiezing Plaatselijk Belang


vakature 1


vakature 2


vakature 3


vakature 4


vakature 5


Baukje Terwisscha van Scheltinga – secretaresse


Sije Bennie Dijkstra – vice voorzitter
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen