Nieuws wordt-lid-pbj

Gepubliceerd op 14 maart 2022 | door Redactie

0

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Jirnsum

Op donderdag 24 maart 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van het Plaatselijk Belang Jirnsum (BPJ). De vergadering begint om 20.00 uur. Alle dorpsgenoten (leden of niet leden van PBJ) zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ treft u hieronder aan.

Wilt u voorafgaand inzicht in de vergaderstukken of heeft u andere vragen dan kant u mailen naar: secretaris.pbi@gmail.com

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededeling en ingekomen stukken
 3. Goedkeuren verslag jaarvergadering 22 april 2021
 4. Financieel verslag 2021
  • Verslag door de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Benoeming nieuw lid van de kascommissie
 5. Jaaroverzicht 2021
 6. Bestuurszaken
  • Helen Wolbers, aftredend en niet herkiesbaar
  • Michel Langhout, aftredend en niet herkiesbaarToelichting volgt tijdens de vergadering
 7. Rondvraag / Ingezonden vragen
 8. Afsluiting formele deel jaarvergadering – Pauze – 
 9. Presentaties van verschillende werkgroepen
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen