Nieuws no image

Gepubliceerd op 6 juni 2002 | door Redactie

0

Bedrijf in beweging: Elzinga bv

ISO
Elzinga is een bedrijf in beweging. Nu misschien wel meer dan ooit. Zo werkt men momenteel hard aan het doorvoeren van een aantal aanpassingen ten behoeve van de nieuwe ISO 9001:2000 kwaliteitsnorm. Het huidige ISO 9002 komt daarmee te vervallen. Elzinga zal voor 15 december 2003 aan de eisen van de nieuwe norm moeten voldoen. Een van de voordelen die men hier uit denkt te kunnen halen is het creëren van een beter inzicht in het eigen productieproces waardoor de doorstroming van projecten soepeler zal verlopen. Daarnaast verwacht men dat de nieuwe normering het mogelijk maakt meer overheidsprojecten binnen te halen.
Er is echter nog een hoop werk te verzetten. Aan de hand van de nieuwe norm zullen werkprocedures moeten worden herschreven en zullen er meetpunten vastgelegd moeten worden.

Uitbreiding personeelsbestand
Elzinga is er de afgelopen periode in geslaagd een aantal grote projecten binnen te halen. Dit heeft behoorlijk wat werk opgeleverd. Vandaar dat er veel vacatures zijn ontstaan. Zeven vacatures zijn reeds ingevuld. Gezien de huidige krapte op de markt een knappe prestatie. Elzinga werd hierin bijgestaan door AB service te Wirdum welke de voorselectie van personeel heeft uitgevoerd.
Deze positieve ontwikkeling wil niet zeggen dat het personeelsbestand het gewenste peil heeft bereikt; er zijn nog steeds een aantal vacatures die moeten worden ingevuld. Meer over deze vacatures vindt u via de pagina van Elzinga op jirnsum.com.

Automatisering
Ook is Elzinga onlangs met een automatiseringsproject gestart. Een werkgroep heeft in kaart gebracht wat men nu heeft, en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huidige software niet meer toereikend is en niet verder uitgebreid kan worden. Er moest een nieuw geïntegreerd systeem aangeschaft worden welke de informatie nodig voor de verschillende bedrijfsprocessen op een eenduidige manier kon herbergen. De werkgroep heeft daartoe een bedrijfscase samengesteld en deze naar een aantal software leveranciers gestuurd, met de vraag in welke mate zij aan de eisen en wensen van de case invulling konden geven. Na vergelijking van het aangebodene, is op uitnodiging van Elzinga door twee leveranciers een demonstratie gehouden. Naar aanleiding hiervan is de keuze gevallen op automatiseringsbedrijf Gilde uit Zevenaar. De contracten zijn getekend en de planning is dat eind december alles geïmplementeerd moet zijn, zodat men vanaf januari 2003 met het nieuwe systeem aan de slag kan.

Kortom, Elzinga is een bedrijf in beweging.

Klik hier als u ook op deze manier met uw bedrijf in de spotlights wilt komen te staan.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen