Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 28 februari 2004 | door Redactie

0

Bestuur Plaatselijk Belang eindelijk weer compleet

De Algemene Jaarvergadering bracht geen verrassende zaken. Belangrijkste zaken waren deze avond de bestuursverkiezing en de dorpsvisie. Twee zaken die in 2003 qua succes haaks op elkaar stonden. Enerzijds immers de tijdelijke ‘bestuurscrisis’ en anderzijds het succes van de realisatie van de dorpsvisie.

Eerst de bestuursverkiezing. De kandidaten Ed den Dulk, Imkje de Goede, Bert de Jong, André Kamstra en Ingrid Spel werden onder luid applaus geïnstalleerd als bestuurslid. Zij zullen samen met Sije Bennie Dijkstra en Baukje Terwisscha van Scheltinga de bestuurlijke zaken gaan behartigen.

Over de voortzetting van de dorpsvisie was de vergadering het unaniem eens. Het bestuur kreeg groen licht en dat betekent dat ze vanaf maart actief bezig zullen gaan met vaststellen van een prioriteitenlijst, het kaderen van de werkzaamheden en het starten van onderzoeken naar de (on)mogelijkheden van de geuite wensen.

Buiten deze twee gewichtige agendapunten was er ook nog de uitreiking van de Verhoeve Promotieprijs 2004. Deze ging naar de commissie Jirnsum Online. Zij kregen de voorkeur boven de Stichting Multifunctioneel Centrum (dorpshuis) en de heer Yge Damsma.


Het nieuwe bestuur van PB. V.l.n.r. Bert de Jong, Imkje de Goede, Ingrid Spel, Ed den Dulk, Baukje Terwisscha van Scheltinga, Sije Bennie Dijkstra en André Kamstra

Foto: Pier van der Heide
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen