Nieuws no image

Gepubliceerd op 13 oktober 2006 | door Redactie

0

Bijna ondergronds

Dwars door Fryslân wordt gewerkt aan de aanleg van een gastransportleiding, die zal lopen van Grijpskerk naar Workum, in totaal ongeveer 80 kilometer pijpleiding die ondergronds zal lopen. Dit traject maakt deel uit van het GWWL-project (Grijpskerk-Workum-Wieringermeer-Leiding) en uiteindelijk zal er gas getransporteerd kunnen worden naar West-Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De inschatting is dat de constructie van het gehele project zo’n 13 maanden in beslag zal nemen.
De aanleg van dit traject maakt deel uit van het zogenaamde GWWL project (Grijpskerk-Workum-Wieringermeerleiding), dat additionele transportcapaciteit zal creëren naar West-Nederland en het Verenigd Koninkrijk (via de BBL, de Balgzand-Bactonleiding). De opdrachtgever van dit is de N.V. Nederlandse Gasunie en wordt uitgevoerd door Frycap (een samenwerkingsverband van de pijpleidingspecialisten Nacap, A. Hak Leidingbouw, Visser & Smit Hanab en Denys).
Het project werd opgestart op 3 juli. 

Wat we rond Jirnsum zien is het daadwerkelijke leggen van de pijp, de laatste constructieve fase bij de aanleg van de leiding. Eerder zagen we dat er afrasteringen werden geplaatst, rijbanen aangelegd en pijpen uitgereden in het veld, vervolgens werden de pijpen gebogen en gelast tot strengen van 3 pijpen.
De legploeg gaat met een snelheid van max. 300 meter per dag vooruit. Dus het duurt nog wel even voor men uit het zicht verdwijnt… richting Workum, waar ze in februari 2007 moeten aankomen.
De voorbereidingen voor het herstel van de terreinen wordt uitgevoerd ná het leggen en aanvullen van de pijp. Het werkelijke herstel zal pas plaatsvinden in het voorjaar van 2007, omdat de winter eerst nog voor de deur staat. 

Vorige week werd met succes de horizontaal gestuurde boring onder het Prinses Margrietkanaal afgerond, een spannend project dat helemaal goed verliep.
Op dit ogenblik worden de voorbereidingen getroffen om op dezelfde manier een horizontaal gestuurde boring uit te voeren onder A32 en spoorlijn. 

../images/nieuws/1emap/frycap1.jpg

Richting Akkrum, over het kanaal bekeken

../images/nieuws/1emap/frycap2.jpg

vanaf het kanaal bekeken richting Abbenwier
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen