Koningsdag

april 25th, 2018 | door Redactie

Beste dorpsgenoten, Vrijdag is het Koningsdag en in de Wijde Steeg kunnen de kinderen vrijmarkt houden. Daarnaast organiseert de Festiviteiten


Fryskpraters socht út Boarnsterhim

maart 31st, 2018 | door Redactie

De Fryske Akademy ropt foar in grut ûndersyk nei sprutsen Frysk, ferskate generaasjes Frysktaligen út de eardere gemeente Boarnsterhim (deBack to Top ↑