Goede waardering LC voor JIRNSUM.COM

maart 11th, 2002 | door Redactie

Jirnsum - Heden heeft de Leeuwarder Courant aandacht geschonken aan de de site jirnsum.com. In het artikel 'Webwenken' werd de commissie Jirnsum Online gecomplimenteerd met de kwalificatie "zeer professionele website" ... 


Jaarvergadering Ondernemersvereniging slecht bezocht

maart 8th, 2002 | door Redactie

Jirnsum - Slechts 4 ondernemers hebben gisteren de moeite genomen om getuige te zijn van de jaarvergadering van de Ondernemersvereniging. Of dit een indicatie is voor de betrokkenheid valt moeilijk te stellen. Ondanks de tegenvallende opkomst blijft het bestuur zich er van bewust dat het instant houden van een dergelijke vereniging voor Jirnsum uiterst belangrijk is


FNP grote winnaar in Jirnsum

maart 7th, 2002 | door Redactie

Jirnsum - Terwijl de PvdA en in mindere mate de VVD de grote verliezers in Jirnsum zijn geworden, sprongen de leden van de FNP in het dorp van Japke een gat in de lucht. Zij zijn op dit moment de grootste partij in Jirnsum. De cijfers in Jirnsum weken enigszins af van die van de einduitslag van de gemeente Boarnsterhim. Er kwamen dit keer iets minder mensen in Jirnsum naar de stembus dan 4 jaar geleden


Gemeenteraadsverkiezingen

maart 5th, 2002 | door Redactie

Jirnsum - Op woensdag 6 maart a.s. kunt u, als meerderjarige inwoner van de gemeente Boarnsterhim, uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen


IJsbaan toch leeggepompt

maart 4th, 2002 | door Redactie

Jirnsum - De Jirnsumer ijsbaan wordt langzamerhand weer omgetoverd in een weiland waar straks weer schapen en lammetjes zullen grazen. Het leegpompen werd overigens nog enkele dagen uitgesteld door een verontrustend telefoontje van Rijkswaterstaat..........Back to Top ↑