Fryskpraters socht út Boarnsterhim

maart 31st, 2018 | door Redactie

De Fryske Akademy ropt foar in grut ûndersyk nei sprutsen Frysk, ferskate generaasjes Frysktaligen út de eardere gemeente Boarnsterhim (deBack to Top ↑