Historische lezing in Grou over o.a. Jirnsum

maart 2nd, 2010 | door Redactie

GrouSamen met de Fryske Akademy organiseert Bibliotheekservice Fryslân vier historische lezingen in bibliotheken. De derde van deze reeks vindt plaats op dinsdag 9 maart 2010 vanaf 20.00 uur in Grou. Prof.dr. Hans Mol houdt dan een lezing (in het Fries), getiteld “Kleasters en stinzen yn it Boarn-gebiet” ...


Nei it ferline werom: FEESTEN IN JIRNSUM

maart 16th, 2005 | door Redactie

Artikel bevat foto's en/of plaatjes Jirnsum - De jaarlijkse Jirnsumer merke valt, ondanks de toanieljûn, de merkespultsjes, het matinee, de kaatspartijen, en de merke op Tsjerkebuorren, in het niet bij de festiviteiten “út it ferline”. In de vorige eeuw grepen de Jirnsumers nogal wat mogelijkheden aan om diverse omstandigheden massaal en uitbundig te vieren. Een feest te organiseren dus…


Nei it ferline werom: Ekke Blaauwstrjitte

december 16th, 2004 | door Redactie

Artikel bevat foto's en/of plaatjes Jirnsum - Deze keer doen we weer eens een poging om de herkomst van een Jirnsumer straatnaam te achterhalen. Als dan deze keer de keuze is gevallen op de Ekke Blaauwstrjitte, dan zou kunnen worden verondersteld dat die herkomst - gezien het feit dat het hier gaat om een vrij nieuwe straat - gemakkelijk boven water te krijgen is …


Nei it ferline werom: Een gruwelijke Pinkstergebeurtenis

mei 31st, 2004 | door Redactie

Artikel bevat foto's en/of plaatjes Jirnsum - Moord en poging tot zelfmoord op Aldskou Zo vandaag de dag het “merke-seizoen” op Pinkstermaandag begint met de Skoattermerk en kermis te Heerenveen, trok tot plm. de jaren vijftig ook de Skoustermerke op dezelfde dag vele bezoekers. Merke op Aldskou: een zweefmolen en wat “lyts guod” en kinder- en volksspelen. Het meeste vermaak met muziek, dans en drank zal zich hebben afgespeeld in de herberg …


Nei it ferline werom: Kerkebuurt / Tsjerkebuorren

januari 20th, 2004 | door Redactie

Artikel bevat foto's en/of plaatjes Jirnsum - Het is een wat inconsequent taalbeleid van de gemeente Boarnsterhim waar het gaat om het vaststellen van straatnamen. Zijn de benamingen in Jirnsum voor het overgrote deel frysktalig, toch zijn er de spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel bevestigen. Het betreft hier twee van de “oudste” straten/buurten, die, merkwaardig genoeg, door een ieder in het frysk worden gebruikt, n.l. de Rykswei en Tsjerkebuorren.Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen