MFC it Kattehûs

Jierferslach 2015 MFC “It Kattehûs”

Gepubliceerd op | door Redactie

Ferhier sealen Yn 2015 wiene trije romten fan it MFC yn de fêste ferhier, te witten it pjutteboartersplak oan SISA, it jeugdhonk oan de Stichting Jeugd-centrum en it boppesealtsje oan Plaatselijk Belang foar it doarpsargyf. De ... Lees meer


MFC it Kattehûs

no image

Kollekte Oranje Fonds

Gepubliceerd op 19 juni 2015 | door Redactie

Troch de frijwilligers fan It Kattehûs is mei de kollekte fan it Oranje Fonds 470,- euro ophelle. De helte fan it bedrach kriget It Kattehûs en de oare helte wurdt ynsetten by maatskiplike projekten yn Fryslân ... Lees meer


Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen