Nieuws

Gepubliceerd op 29 januari 2022 | door Redactie

0

Certificaat voor OBS It Tredde Sté

Obs It Tredde Sté schuwt gesprek over seksualiteit niet

Eén op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen. Online shaming komt steeds vaker voor, zo bleek onlangs uit onderzoek. Scholen besteden nog te weinig structureel aandacht aan dit onderwerp. Bij obs It Tredde Sté is dat anders. De dorpsschool in Jirnsum behaalde onlangs het themacertificaat van de Gezonde school voor dit onderdeel. Zij is de eerste basisschool in de gemeente Leeuwarden die het deelcertificaat ‘Relaties en seksualiteit’ heeft behaald. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Margreet van der Laan, directeur obs It Tredde Sté: “Wij willen onze leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van een positieve kijk op seksualiteit en diversiteit. Het is belangrijk hen weerbaar te maken en waarden en normen bij te brengen, zodat zij verantwoorde en respectvolle keuzes maken. Hoewel de seksuele opvoeding thuis hoort, hebben we er ook als school mee te maken en dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo hebben we ook samen met GGD Fryslân een ouderavond over het thema georganiseerd. En niet alle ouders vinden het even gemakkelijk om er thuis handen en voeten aan te geven.”

Om het deelcertificaat te behalen moest de school trainingen volgen en beleidsplannen opstellen. Zodoende wordt geborgd dat er de komende jaren structureel op het thema wordt ingezet. Waar nodig konden we advies en ondersteuning krijgen van de Gezonde school-adviseur van GGD Fryslân. Deze ondersteuning zorgt voor een professionele aanpak van dit onderwerp. Van der Laan: “Vanuit de stimuleringsregeling van Gezonde school hebben we onder meer onze bibliotheek uitgebreid met informatieve boeken en leesboeken die bij dit thema horen. Daarnaast hebben de leerkrachten een training Vlaggensysteem gevolgd en hebben we een Friese regenboogvlag, T-shirts en methodes aangeschaft. Het zijn allemaal middelen om het gesprek erover aan te gaan en er blijvend mee bezig te zijn.” Of dit niet ten koste gaat van de gewone lessen? “Nee, zeker niet. We zijn als team erg bezig met het zoeken naar de verbinding tussen de verschillende vakgebieden. Door zaken slim te combineren zorg je ervoor dat je lessen efficiënt én effectief zijn. Zo hebben we onlangs een themadag gehad over ‘Koning en koning’ in het kader van inclusie. We hebben toen ook gelijk de taal meegepakt.”

Zijn wie je bent
Obs It tredde Sté vindt het belangrijk dat kinderen mogen zijn wie ze zijn. Dat iedereen gelijk is, wat je afkomst of geaardheid ook is. “We hebben een enthousiast team die het gesprek erover niet schuwt. Door aandacht te geven aan dit thema op jonge leeftijd, nemen kinderen en jongeren geen of minder risico’s, als ze op een gegeven moment gaan experimenten met seksualiteit en relaties.”

Uit landelijke onderzoek gericht op kinderen in de bovenbouw blijkt dat jongens en meisjes na de lessen makkelijker met elkaar omgaan en elkaar aanspreken op gedrag en er minder gedoe is op school na lessen over relaties en seksualiteit. Leerlingen hebben meer kennis over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik. De meeste leerlingen hebben een positievere houding ten opzichte van homoseksualiteit, en ze zijn zelfbewuster in vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben gekregen.

“Om het onderwerp bespreekbaar te maken is een veilige sfeer in de klas essentieel, zodat kinderen zich durven uiten. Met elkaar willen we zorgen voor een gezond en respectvol leefklimaat, zodat elk kind kan zijn wie het is”, aldus Margreet. 

Onderdeel van Proloog
Obs It Tredde Sté is onderdeel van de openbare basisscholenkoepel Proloog. De stichting heeft ‘Word wie je bent’ als motto. Elk kind is van harte welkom. Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht. Vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting; dat zijn de kernwaarden van openbare scholen. Erkenning van diversiteit is van belang om het respect voor andere opvattingen te vergroten. Gelijkwaardigheid en vrijheid staan in deze tijd onder druk met de daarbij horende (voor)oordelen. We leven in een maatschappij met steeds meer bubbels en daarom vraagt het opvoeden van kinderen in deze context iets extra’s, zowel van onze leerkrachten als ouders. 
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen