Nieuws no image

Gepubliceerd op 9 februari 2006 | door Redactie

0

CITO achter de rug voor groep 8

Vanaf dinsdagochtend werden er maar liefst 290 opdrachten verwerkt: op de dinsdag 100, woensdag 90 en vandaag, donderdag, opnieuw 100 vragen. Zowel obs ‘It Tredde Sté’ als rkbs ‘Sint Radboud’ kozen er voor om naast de meerkeuze-vragen over basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden ook het onderdeel Wereldoriëntatie te laten toetsen. En oei, dat viel tegen!
De redactie sprak met Marijke Buursma (Tredde Sté) en met Tedde Langhout (St. Radboud).

Bij Marijke in de klas waren de meesten wel zenuwachtig. Omdat iedereen er over praat wordt het toch wel spannend. Groep 8 had met de eindtoets van vorig jaar wel wat geoefend. Vooral hoe de vragen worden gesteld was wel wennen. En vandaag was het onderdeel geschiedenis (Wereldoriëntatie) best moeilijk: "er waren vragen bij over dingen die we nog niet hebben gehad". Pas begin maart hoort Marijke, net als de andere kinderen in Nederland, hoe ze de toets heeft gemaakt. Gelukkig sluit ze af met "ik sit der net sa oer yn".

De Citotoets is in principe slechts een hulpmiddel voor leerkracht, ouder en kind bij het maken van de keuze voor het voortgezet onderwijs. Vaak weet de leerkracht al heel goed op welk niveau de kinderen zitten, en de leerlingen weten zelf ook redelijk goed wat ze willen en kunnen. 
Toch wordt er – misschien ook door de media – veel geschreven over deze toetsen en hecht de Inspectie van het onderwijs waarde aan de uitkomsten op schoolniveau.
Op de Sint Radboudschool werd voorheen de ‘Drempeltoets’ gebruikt (waarbij ook de sociaal-emotionele eigenschappen van de leerlingen mee worden gemeten). Omdat de Inspectie toch liever de landelijke gemiddelden ziet, stapte men ook hier over op de Cito-toets.

Tedde merkte ook dat de vragen over geschiedenis vandaag moeilijk werden gevonden door de meeste kinderen in de klas. Hijzelf vond "rekkenjen it maklikst, mar dat is toch al myn bêste fak". In zijn klas was een van de kinderen één dag ziek. Gelukkig kon ze toch thuis de opdrachten maken. Als je ziek bent, kun je wel een herkansing maken, maar dan is het opnieuw weer spannend.  Ook Tedde weet alles te relativeren: "As ik it ferknald ha, wit juf ek wol welk soart skoalle it bêste by my past". 
Het schoolprogramma werd overigens wel aangepast op de toetsweek: na de intensieve ochtenden volgden middagen met meer vrij werken.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen