Aanpassen clubvan100

Gepubliceerd op 16 april 2008 | door Redactie

0

ClubVan100

De club van honderd zet zich in voor verbetering van onze sportaccomodatie. Zij verkrijgen hun financiele middelen van een groot aantal “leden” die jaarlijks 100 gulden (in euro’s) doneren aan de club.

 

clubvan100

 

Leden lijst

 

Naam Plaats Tekst bordje
1 Rogier/Sebastiaan Nugteren Jirnsum Mercedes Rijders
2 Fokko/Dirk Kooistra Dick Hellinga Raerd Pride of de north DK.FK.DH
3 Aaldert de Jonge Jirnsum Aaldert en Aaltje
4 Romke de Haan Jirnsum Sokkeneli
5 Egbert/Roelof Keizer Jirnsum keizerpoedel & Lytsekiezer
6 Roel Elzinga Jirnsum Roel en Tineke,Klasiena en Douwe
7 Steensma Wadden Horica Bergum Steensma Groep
8 Hans Vellinga Grou Ut Faorunder
9 Watze Roorda/Tjisse Efde Jirnsum Roef
10 Alex Dijkstra Jirnsum Keltizt en Smirnov
10 Theo Terra Jirnsum Keltizt en Smirnov
11 Jan Rijkmans Jirnsum Jan.Lia.Lianne.Michelle
12 Bennie Hotttinga Jirnsum Benny.Immie.Antsje.Peter
13 Robert Nugteren Jirnsum Robert , Sigrid , Jens en Brent
14 Yko Jongbloed/WendY Stoker Jirnsum Yko & Verwendy
15 Alida Miedema Jirnsum Dirk, Alida, Stefan, Jurjen
16 Pieter den Dulk Tervuren Proficiat;Martha & Pieter den Dulk  Belgie
17 Jirnsum
17 Jirnsum
18 Johannes v/d Meer Jirnsum Johannes.Ruth.Johnny.Geke
18 Johnny van Steen Jirnsum Johannes.Ruth.Johnny.Geke
19 William Niemarkt Jirnsum Spitske en H.D en J.S.R
19 Jouke Riemersma Jirnsum Spitske en H.D.J.S.R
20 Rene v/d Meer Nes Rene,Jettina Maud , Rixt en Bart
21 Rene v/d Meer Nes Kaats vereniging
22 Michel Langhout Jirnsum Michel en Karin, Nikki en Vigo
23 Beene Dijkstra Haskerdijken Beene en Bonny
24 Hugo Hoekstra Nes Hugo Inge en Rutger
25 Henk Karsten Jirnsum Tjeppie.Henk.Linda.Irma.Sander
26 Jane Visser Jirnsum T.V.Eernum
27 V.V.I Irnsum Reduzum V.V.I Irnsum
28 Bauke de Haan Jirnsum Bauke en Cilia
29 Bouke Nicolai Jirnsum Bouke Nicolai
30 Rienk de Vries/Marcel Terra Jirnsum Marcel Terra en Vennegoor of Hesseling
31 Fam Noordraven Jirnsum Fam Noordraven
32 Hotse Elzinga Jirnsum H & H
33 Hieke Terra Jirnsum De jagers nei Geldrop
33 Antje Spel Jirnsum De jagers nei Geldrop
34 Arjen Terra Jirnsum Arjen.Jantje.Sonja.Edwin
35 Barry Logger Jirnsum Barry
36 Jancko Posthumus Jirnsum Jancky Doodle Laboratories Inc.
37 Paul Ijsselmuiden Jirnsum Paul, Lucy en Anna
38 Bauke de Vries Jirnsum Bauke en Tjiske , Rients en Andries
39 Statuur Bolsward Statuur Grafische vormgeving & webontwerp
40 Klaas Wiersma Jirnsum Klaas slokje
41 Jirnsum
42 Johan de Jong Jirnsum Johan.Anneke,Jildou en Eke
43 Michel Schippers Jirnsum Goed Humeur en Klier humeur x2
44 David de Wit Jirnsum David.Robert Jan
45 Ronald Rotteveel Jirnsum Ronald,Sylvia,Elisa, Martin en Marije
46 Bernadus Smith Jirnsum Dh.P.Stegman B.V
47 Sander Karsten Jirnsum Super jochies
48 Harry v/d Weide Jirnsum Fam H v/d Weide en Fam G Keulen
49 Pieter den Dulk Tervuren Uit sympatie Pieter en Martha
50 J en J Schreuder Jirnsum Wy binne ommers gjin Dútsers
51 Willem Hofstra Reduzum Veehandel Willem Hofstra
52 Gosse Wytsma Jirnsum Gosse de Trukker
53 Sake Bijlsma Drachten Sjoerd en Sake Bijlsma
54 Bert Witteveen Aldeboarn Bert Witteveen schapenhouder Aldeboarn
55 Klaas Betten Jirnsum Klaas en Japke
56 Hielke Riemersma Jirnsum Droppelienies
57 A B v/d Meulen Raerd Meulie
58 Tsjitske Hofstra Jirnsum Badmuts en Theemuts
59 Libbe de Vries Jirnsum Veehandel Libbe de Vries
60 Evert de Jong Jirnsum Zwevert out en Blaas de kip
60 Klaas de Haan Jirnsum Zwevert out en Blaas de kip
61 Abe Buwalda Jirnsum Abe en Dieuwke Klara,Jan
62 HeinGeert Riemersma Heerenveen Trukker en Trekker
62 Evert Hoekstra Jirnsum Trukker en Trekker
63 Jirnsum
64 Lutz Jacobi Wergea Lutz Jacobi
65 Ed den Dulk Jirnsum Ed.Helma,Jacco.Remco
66 Bert Niemarkt Jirnsum Bert, Baukje, Luke, Jorinde en Mathilde 
67 Tjeerd Buursma Jirnsum Een Supporter
68 Rein Hoekstra Jirnsum Rein Hoekstra
69 Peter Posthumus Jirnsum Jeltsje,Peter en Janne, Arjen
70 Wietse Stoker Jirnsum Wietse, Anja, Wendy,Ilone
71 Nico Veldman Leeuwarden v Zogehel en Di Agostini
71 Geert Stoker Jirnsum v Zogehel en Di Agostini
72 Sipke de Haan Reduzum S de H
73 Jappie Sikkema Jirnsum Jappie en Hanny
74 Festiviteitenkommisje Jirnsum Leden Merke Kommisje
75 Erik de Haan Jirnsum M.E.P.J.M.F.C.S.J.
76 Femmy Hoogeveen Jirnsum Heino, Femmy,  Tim en Luuk
77 Jacky Douma Jirnsum Annet,Jacky,Dennis,Yvon en Iris
78 Anno Wijtsma Jirnsum Anno,Nadine, Jarno, Ivar en Ilja
79 Café de Fantast Jirnsum De Fantast (Café)
80 Tamme Leemburg Jirnsum Tamme,Boukje,Saskia,Martin
81 Henk Tuttel Jirnsum It Bordaa hus
82 Frans van Steen Jirnsum Frans,Fokje Ineke en Erik
83 Frans Kingma Jirnsum Bar,Dancing de 2 Gemmenten
84 Piet de Graaf Leeuwarden Piet de Graaf
85 Job Veldhuis Raerd Veldhuis Installatie Bedrijf
86 Max Brinksma Friens Brinksma Veehandel
87 Jelle v/d Velde Raerd Jelle, Marion, Jesse,Sander,Arjen en Nynke
88 Cornelis Tiemersma Raerd Cornelis en SietsePiet
89 Natasja Bendien Jirnsum Dames 1
90 Piet Kooistra Raerd Piet,Tineke,Geert,Titie
91 Jan Zantema Raerd Zantema Auto’s
92 Ide Sijszeling Raerd Glas 80
93 Tjerk Jonker Jirnsum Tjerk Rennie en Jan
94 Bogra-Matic Akkrum Bogra- Sport Sportprijzen
95 T v/d Ley Reduzum 3x heit, 3x mem Reduzum
96 Gosse Bloem Reduzum Gosse ,Geesje , Mark en Anne-Baukje
97 Teake de Haan Bergum Teake en Jikke
98 Jissink Fysiotherapie Jirnsum Jissink Fysioterapie
99 Arjen Hainja Raerd Houthandel De brike en de kromme
100 Anne Hiemstra Reduzum Anne Coby Martin Christian Laurens
101 Anker en Anker Leeuwarden Anker en Anker Crimineel goed
102 Jane Visser Jirnsum Administratie Kantoor Visser/Hottinga
103 Jaring Bruinia Raerd De boeren van Flansum
104
105 Willem Boelens Bozum Willem en Tjitske
106 Wim de Wit Jirnsum Irnsum Fans
107 Jacob Wobma Reduzum Wobma veehandel Reduzum
108 Ed den Dulk Jirnsum Julian Jacob Franklin den Dulk
109 Frans Dooper Wytgaard Fam Dooper
110 Gabe Kiestra Jirnsum Gabe en Klaske
111 Jeroen van Dijk Reduzum Mark van Dijk
112 Rudi Fennema Friens Rudi Fennema Installatie & Infratechniek
113 Klaas de Jong Jirnsum Klaas.Boukje, Klaas en Tjeerd
114 Joop Hoekstra Raerd J.S.H. & Hylke
115 Richard van Dijk Reduzum Richard , Annie en Thijs
116 Arie Broekstra Reduzum Bouwbedrijf A. Broekstra
117 Peter Duizendstra Raerd Peter,Aukje en Tymo
118 Jentsje Zantema Raerd Jento
119 Johan Brouwer Raerd Johan, Peekje, Piet en Marja
120 Douwe Elzinga Jirnsum Douwe en Sandra 
121 Mien de Jong Jirnsum Jeu de Boulesvereniging
122 Foeke Schaap Jirnsum Foeke, Tineke Judith Ruurd en Ingrid
123 Peter Hottinga Jirnsum Peter en Sjoukje
124 Sjirk de Groot Jirnsum Sjirk, Marjolijn en Amarins
125 Ids Veldhuis Jirnsum Ids en Ellen Femke en Ruerd
126 Ricardo Grijpma Jirnsum Ricardo en Jantina  Yenthe
127
128 Grietinus Talsma Raerd Tollie en Pielie
129 Mark v/d Velde Jirnsum Freunen fan de Riikswei
130 Luuc Elzinga Jirnsum Luuc
131 Maurice Koerts Terhene Maurice en Antje
132 Patricia Veenstra Joure Veenstra Schoonmaakservice
133 Harm Sikkema Jirnsum Harm,Hilke Pieter Jacob en Klaas Jan
134 Robert Jan de Wit Jirnsum Robertkees en Rommy
135 Kees Keulen Jirnsum Kimberly, Milan en Senna
136 Atze Achtien Jorwerd Atze en Baukje
137 Gerbrand Vlig Raerd Vligje en Sloins
138 Jan Willem Bootsma Reduzum Jan Willem Bootsma
139 Kevin Carroll Raerd Ierland 

 

 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen