VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 12 november 2007 | door Redactie

0

De Voltreffer

EDDIE TRAPT AF
 
Deze maand geen Eddie die aftrapt. Onze voorzitter is namelijk op werkbezoek geweest naar Marokko. Helaas heeft hij daar de kamelengriep opgelopen, waardoor hij genoodzaakt was deze maand geen stukje aan te leveren. De redactie wenst hem bij deze beterschap…
 
VAN DE REDACTIE
 
De wintertijd is weer ingetreden. Snel donker. Gevolg: overuren voor de lichtmasten van de plaatselijke V.V. Er gaat wat stroom doorheen. Gevolg: meer energieverbruik. Alles wordt duurder. Gevolg: meer energiekosten. Wat de reden is voor de inleiding…..
 
Alles wordt duurder. Op 18 oktober 2007 hield de plaatselijke V.V. haar jaarlijkse ledenvergadering. Ook dit jaar was er helaas een lage opkomst. Ook de redactie van de Voltreffer moest verstek laten gaan. Toch heeft men enkele belangrijke nieuwsitems weten te bemachtigen. Hieronder volgen ze:
 
–   De contributie gaat voor het eerst in jaren omhoog. Afhankelijk van het feit of iemand een jeugdlid is en of een seniorenlid zal dit 1 tot 1.5 euro zijn. De reden hiervan is…. Lees boven. Alles wordt duurder; huurverhoging velden, tegenvallende kantineopbrengst door verbouwing en trainerskosten.
–   Behoefte aan vrijwilligers. Een club moet op vrijwilligers draaien, wil de contributie niet nog veel hoger worden. Als iedereen enthousiast is en iets wil doen voor de club, blijft het voor iedereen ook leuk om te doen. Dus wordt je gevraagd zeg niet meteen nee!
–   Een nieuwe penningmeester en een aantal nieuwe leden in het bestuur. De namen maken wij nu niet bekend. In de editie van december zullen we nieuwe leden voorstellen.
–   En last but zeker niet least, heeft Piet de Jong besloten per direct zijn functie in het bestuur op te zeggen. Dit in verband met zijn privé situatie. Wij als redactie danken Piet alsnog voor zijn bewezen diensten.
 
We maken ons nu op voor de goedheiligman, kerst, en de avond dat we wat rotjes af mogen steken. De “gezellige tijd”komt er weer aan. Of de dure tijd….. Het is maar net hoe je het bekijkt.
Onder de agenda staan alle inleverdata voor het komend jaar. Onthoud deze data goed. Iedere maand zullen we hem noemen en u herinneren aan het feit dat wij niet alleen dit blad kunnen maken, maar dat veel inbreng van haar leden is vereist. Alvast bedankt voor jullie bijdrage. (s.visser972@chello.nl)  
 
AGENDA
 
– 5 november 2007    Lotenverkoop Fancy Fair
– 26 november 2007   Banketstavenactie V.V. Irnsum
– 5 januari 2008     Fancy Fair / Nieuwjaarsreceptie
 
INLEVERDATUM KOPIJ

Voor de volledigheid hierbij alle inleverdata voor het komend seizoen. Noteer deze data aub in uw agenda. De inleverdatum voor de volgende maand is op 5 december 2007
 
– 2 januari 2008
– 30 januari 2008
– 5 maart 2008
– 2 april 2008
– 7 mei 2008
– 4 juni 2008
 
Buiten de inleverdata wordt van de redactie van de Voltreffer cq de voetbalvereniging verwacht éénmaal per jaar de Stim in elkaar te nieten (het dorpsblad) Dit zal plaats vinden op 17 december. Wilt u hieraan meehelpen, meld u dan aan bij 1 van de redactieleden.
 
 
NIEUWS VAN DE SENIORENCOMMISSIE
 
De senioren commissie draait sinds dit seizoen officieel  in de nieuwe opstelling. Voor diegenen die niet helemaal weten wie dat zijn volgt hier nogmaals het overzicht.
 
Abe Buwalde:         Voorzitter, contactpersoon 1e en 2e elftal en activiteiten programma.
 
Klaas Betten:        Wedstrijd secretaris, wedstrijdprogramma en contactpersoon internet.
 
Jan Sikkema:         Leden mutatie beheer, contactpersoon grensrechters, algemene zaken en             internet.      
 
Erik de Haan:        Scheidsrechter zaken, contactpersoon trainers en contactpersoon lagere
                                      elftallen.
 
Natasha Bendien:     Contactpersoon dames, pupil v.d. week, vrijwilligers beleid,
                                      activiteiten programma en Voltreffer. 
 
Mochten er vragen vanuit de leden zijn willen wij natuurlijk graag het één en ander toelichten. Ook staan wij open voor opmerkingen of suggesties ter bevordering en verbetering binnen onze vereniging.
 
Zaterdag 27 oktober jl. hebben wij op gepaste wijze  afscheid genomen van Evert de Jong en
Bernard Dijkstra. Als voltallig senioren commissie en uiteraard de vrouwen van desbetreffende heren die niet vergeten mochten worden  hebben wij een etentje gehad in restaurant DE Lachende Koe. Lekker en gezellig tafelen, waarbij een groot compliment aan Ype Steensma en zijn personeel niet vergeten mag worden. Aan vlees en vis, verrukkelijk bereid, geen gebrek. De schalen lekkernijen kwamen af en aan en na 2 uur smikkelen togen we naar de Twee Gemeenten om daar nog tot, voor sommigen van ons, de late uurtjes de aangekomen calorieën weg te dansen.
Al met al een geslaagde avond.
Evert en Bernard, langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage in de commissie, de afgelopen jaren, en we hopen in de toekomst op enig wijze beroep op jullie te mogen doen.
 
Een aantal zaken zijn wij de afgelopen periode mee bezig geweest.
Onder andere het actualiseren van adressen en telefoonnummers. Jan Sikkema heeft voor elk team een lijst van de spelers uitgedraaid en de leiders gaan deze controleren en bijwerken. Geef zelf ook even door wanneer er voor jou wat veranderd zodat dat, tijdig, verwerkt kan worden.
 
Voor het 4e elftal is nog steeds geen leider gevonden en Erik de Haan fungeert als interim maar het is als tijdelijke oplossing bedoeld!!!!! Lijkt het je leuk om leider te worden van het 4e aarzel niet en GEEF JE OP. Een leuke ploeg waar sportief voetballen en veel plezier met elkaar hebben voorop staat.
 
Doordat de laatste jaren het zaalvoetbal niet meer in trek is hebben wij besloten om deze te laten vervallen en we hebben gekozen voor een activiteitendag aan het einde van het seizoen.
Wij denken aan een sportieve familie dag waarbij de jeugd, senioren en gezin centraal staat. Hierover zullen jullie nog nader worden geïnformeerd.
 
Om helemaal niks te doen in de tussen tijd is ook niet de bedoeling.
Zo zal er op zondag 18 november na de wedstrijd Irnsum1 – GAVC1 na de wedstrijd muziek in de kantine van de Bining zijn. Arnold Zanger zal muzikaal dit gezellig samen zijn verzorgen. Tot dan.        
Zo zal er gedurende het seizoen verschillende activiteiten verzorgd worden om de saamhorigheid op een leuke manier te versterken.  Heb je zelf leuke suggesties schroom niet en meld dit aan Natasha Bendien.
 
De voltreffer waar verslagen, wetenswaardigheden en wist u datjes in kunnen is vaak te mager…. Dit kan meerdere oorzaken hebben maar toch als niemand wat inlevert zal die ook te dun blijven. Voortaan hangt op het bord in de “oude bestuurkamer” de inleverdata voor de kopij.
 
Op dat zelfde bord komt ook een actueel overzicht van de namen uit de senioren commissie die bij de thuiswedstrijden de velddienst hebben en dus ook dan het aanspreekpunt zijn.
Wij als senioren commissie soms lopen soms tegen het probleem aan dat, met name wanneer het 1e uitspeelt, de velddienstbezetting niet of deels haalbaar is. Wij kijken uit naar vrijwilligers die in dat rooster mee willen draaien. Lijkt het je leuk om eens een velddienst, waarbij je moet denken aan het opvangen van scheidsrechter en tegenpartij, aanspreekpunt zijn bij enig calamiteit en het inhalen van de vlaggen met eindcontrole van de boxen, te draaien? Aarzel niet en geef je op.
 
Zo zijn we al druk bezig met oefenwedstrijden voor de winterstop, het afronden van ons deel in het algemene draaiboek, zijn we bezig met het uitwerken van ideeën voor de danktank vrijwilligersbeleid en vele zaken meer.
 
Beste leden en gezinsleden van, vele handen maken licht werk!!
 
Onze vereniging is absoluut afhankelijk van ons aller inzet. Wanneer wij bedrijven of instanties in moeten schakelen om werkzaamheden in en rond het terrein uit te voeren zal dat geld kosten, veel geld. Om dit te voorkomen doen wij toch als vereniging een dringend beroep op jullie om, al is het maar 1 of 2 keer per jaar, je in te zetten.
Kijk even wat je kan en wil doen, dit kan variëren van schoonmaak tot klusjes werkzaamheden, zo kunnen we samen in de toekomst de kosten beperken waar we allen voordeel van hebben.
 
 
 
 
 
 
         BANKETSTAVENACTIE
 
 
 
Op maandag 26 november a.s. vanaf 18.30 komen een
aantal vrijwilligers van de VVI weer langs de deuren met overheerlijke banketstaven.
 
Voor maar € 2,50 kunt u weer genieten van deze lekkernij
En bovendien steunt u met de aankoop ook de voetbalvereniging. Dus aarzel niet en steun de vereniging.
 
Voetbalvereniging Irnsum
 
NB: bent u niet thuis en wilt u toch banketstaven kopen dan kunt u deze bestellen via j.spel@hetnet.nl.
 
BANKETSTAVENACTIE…BANKETSTAVENACTIE…
 
NIEUWS VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE
 
Per abuis is vorige maand niet alle aangeleverde kopij van de jubileumcommissie (in rust) geplaatst in De Voltreffer. Bij deze dus het ontbrekende deel!
 
 
Uitslagen Jubileumweek                   
 
BALLONNENWEDSTRIJD (maandag 4 juni 2007)
 
1e prijs:  Amarins Riemersma
ballon gevonden tussen It Heidenskip en Hindeloopen
2e prijs:  Demion Nieuwenhuizen en Fokke Bergsma
          Ballonnen gevonden net buiten dorpskom It Heidenskip
De prijswinnaars krijgen binnenkort een cadeau.
 
 
JEUGDTOERNOOIEN (4, 5 en 6 juni 2007)
 
F-pupillen (kabouters)
1e prijs: Dronrijp              2e prijs: Berlikum        3e prijs: Akkrum
 
F-pupillen
1e prijs: Irnsum                2e prijs: TOP ’63               3e prijs: SSS
 
E-pupillen
1e prijs: Akkrum                2e prijs: Drachtster Boys      3e prijs: GAVC
 
D-pupillen
1e prijs: Irnsum                2e prijs: Berlikum        3e prijs: Warga
 
C-junioren
1e prijs: Warga           2e prijs: WWS             3e prijs: GAVC
 
B-junioren
1e prijs: GAVC            2e prijs: Warga           3e prijs: WWS
 
 
JUBILEUMWEDSTRIJD (woensdag 6 juni 2007)
 
Irnsum 1 – Oud S.C. Heerenveen       2 – 2 (1 – 1)
 
Scoreverloop:                        Scheidsrechter: Steegstra
1 – 0 Dick Hellinga                  Toeschouwers:   450
1 – 1  Gerald Sibon
2 – 1 Theo Terra                    
2 – 2 Pieter Bijl
 
 
 
 
 
 
STRATENVOETBAL (donderdag 7 juni 2007)
 
1e prijs Heren Poule A
Team: FC FSGH (Fonterbuorren, Slinke, Gravinnewei, Heareburch)
Spelers: Edward Jorna, Douwe Elzinga, Roel Elzinga, Ronald Rotteveel, Christian Niemarkt en Bernard Dijkstra.
Coach:         Jeep Schreuder
 
1e prijs Heren Poule B
Team: FC Douwemaheren (Douwemastrjitte, Ekke Blaauwstrjitte, Molestrjitte)
Spelers: Peter Hottinga, Robert-Jan de Wit, Paul IJsselmuiden, Klaas de Haan, Jelle van der Velde en Dirk Bosscher
 
1e prijs Dames
Team: FC Rijksweg
Spelers: Jo-Ann Hermanides, Selina Baarda, Christa Baarda en Lisette Brundel
 
 
MIX-TOERNOOI (zondag 10 juni 2007)
 
1e prijs
Team:      Dat van coach Johannes van der Meer
Spelers: Peter Hottinga, Johan de Jong, Durk de Jong, Ramon van der Berg, Sjirk de Groot, Evert Boersma, Lisette Brundel en Christa Baarda
 
2e prijs:
Team:      Dat van coach Natasja Bendien
Spelers: Fokko Kooistra, Bennie van Dijk, Dirk Kooistra, Auke Huistra, Durk Haringsma, Jouke Riemersma, Bouke van der Weide, Dorien van Steen en Rennie Jonker
 
ALLERLAATSTE BEDANKJE
 
Nog eenmaal, niemand in het algemeen én allemaal in het bijzonder, een groot dankwoord voor:
–      alle (sub)commissieleden
–      alle vrijwilligers
–      alle sponsors
–      alle deelnemers
–      alle toeschouwers
–      alle weergoden
 
Jullie hebben ons voor, tijdens en na de jubileumweek op een geweldige wijze geholpen, gesteund en/of bijgestaan!
 
De Jubileumcommissie, vanaf nu echt in rust,
Abe, Jeltsje, John, Marcel, Tineke, Sije Bennie.
 
 
Oproep:
Heeft u ook digitale foto’s gemaakt tijdens de jubileumweek en wilt u deze beschikbaar stellen aan het dorpsarchief. Mail ze dan naar Jappie Sikkema via sikkema18@wanadoo.nl
 
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN
 
IRNSUM 2 – GEEL WIT 2
 
Zondag 14 oktober stond voor de 2e grootmacht van vv irnsum een gelijkwaardige tegenstander op het programma. Althans gezien de stand en het aantal doelpunten. Het scorend vermogen van de eilanders leek wel wat beter dan die van het 2e. Het 2e heeft in 4 wedstrijden nog maar 2 doelpunten gescoord. En dat in 1 wedstrijd. Er moest dus gescoord worden!
 
Het begon allemaal al weer lekker. De Amelanders schenen problemen te hebben met het ophalen van een huurauto waardoor er  een warming-up van drie kwartier kon worden gedaan. Ons geluk kon niet op. De superscheids Bennie B. deed zijn aantrede en was wederom bewapend met allerlei kleuren kaarten en een lichtelijk homofiel fluoriserend scheidsrechterspakje. Ik  kan me voorstellen dat bepaalde Amelandenaren er wel onder de indruk van zijn geweest. Meulie verloor zoals gewoonlijk de toss waardoor onze ADHD-doelpost tegen de volle zon in moest kijken. Gelukkig had Wimpel allerlei contacten waardoor hij een mooie oranje pet kon regelen voor Skippy. Laat het doelpuntenfestijn maar beginnen.
 
Irnsum 2 begon meteen lekker fel aan de wedstrijd en liet het balletje lekker rondgaan. Dit is niets nieuws, dit gaat het eerste kwartier altijd wel goed. Er kwamen kleine kansjes voor resp. Blownathan, Meulie en Sjeik. Eppie kon steeds makkelijk om zijn man heen met de fameuze Eppie-move. Bal vooruit en als een achterlijke windhond er achteraan, waarna op hoop van zegen een voorzet wordt gegeven. Inmiddels begrijpen de spitsen waar hij zo ongeveer de ballen neer laat komen, maar daar staat ook nog wel eens een keeper. In ieder geval resulteerde dit tot een hard schot op de sluitpost van Ameland. Irnsum heeft wel een stuk of 10 corners mogen nemen, maar zoals gewoonlijk kan Jirnsum daar niet echt uit scoren. Ouwe Seun Brakels had een paar mooie runs en dribbels waardoor hij zomaar een man of 3 het spreekwoordelijke voetbalbos in stuurde. Dit resulteerde tot redelijke schoten op doel. Eenmaal was hij er aan de buitenkant langs waarna hij de bal terugtikte op Sjeik die hem met een twijfelachtige trap zachtjes naar de kruising kon schieten. De keeper van Ameland reageerde met een katachtige reflex waardoor er weer even actie in het spel was. Kees werd op dit moment even uit zijn slaap gehaald door het OE geluid van het publiek. Onze knappe versie van Chuck Norris, GI Heeremans zwiepte de spelers weer op door luide kreten van ongenoegen te laten horen, desalniettemin gingen ze er goed door voetballen. Gerrit, alias Gellit Sambal Bij Siesling zag Eppie lopen en twijfelde geen moment om een diepe bal te geven. Eppie hjerstkat omspeelt zijn directe tegenstander  en geeft de bal strak op de eerste paal. Ongeveer het hele elftal liep bij de 2e paal, gelukkig was er iemand zo slim om ook de eerste paal te bezetten. Ouwe seun Brakels kon met de onderkant van zijn pantoffel de bal langs het keepertje wippen. 1-0 voorsprong wat een euforisch gevoel. We waren al vergeten hoe dat voelde. Nu is het altijd de kunst om dit voort te zetten.  Toen kwam er slecht nieuws. Jeep TromTrombose Schreuder alias “de steunkous” blesseerde zichzelf bij het nemen van een eenvoudige vrije trap. Heel spijtig, maar geen stress, want we hebben nog enkele versterkingen op de bank die zijn weerga niet kennen. Wimpel “Talibal” de Wit was snel warmgelopen en kon het team van achteruit bespelen. Bennie B. had zijn eerste paar gele kaarten al getoond aan de spelers en besloot dat het maar eens tijd was om de thee te beginnen. Goach Keulen hield het kort en bondig en vertelde ons dat het tijd was om te scoren. Johan Cruyff-taal dus. De tweede helft werd fel begonnen. Bas “de lob” Blaauw liet zich van zijn goede kant zien en kwam enkele keren met een snelle actie om zijn man. Mooie voorzetten tot gevolg en wederom veel corners. Eppie werd neergehaald aan de zijkant de een vrije trap kon door AB worden genomen. Sjeik liep heel kordaat naar de 1e paal en knikte de bal onder een springen Blownathan door zo het goal in. 2-0 hartstikke mooi! AB verweet Eppie dat hij niet snel genoeg viel en zou het zelf wel even voordoen. De schwaldemeister van Irnsum, na Dicky H. natuurtalent natuurlijk, deed even voor hoe je in het strafschopgebied moet gaan liggen. En inderdaad Bennie stond nog gras uit zijn ogen te vegen en gaf een strafschop aan Irnsum. Overigens geheel terecht, maar toch knap dat je dat ziet vanaf de middellijn. Sjeik mocht plaats nemen achter de bal nadat eerder Ouwe seun brakels en Meulie twijfelden voor het nemen. Meulie hanteert hier de gouden regel indien je zelf de penalty uitlokt, nooit de strafschop moet nemen. Sjeik schoot doeltreffend in het rechterhoek de keeper op een verkeerd been te zetten. 3-0 hartstikke mooi.
 
De ballen werden van achteruit mooi weggewerkt en ook vandaag zat Der Jan er steeds weer goed bij. Duits wegwerken uit het boekje. Skippy trapte alles naar de zgn. Sjeik Wappe op de middenstip. Hoe meer de wedstrijd vorderde hoe verder de ballen kwamen en ook Blownathan (tegenwoordig altijd nuchter, want hij heeft zijn rijbewijs gehaald en brengt Chuck nu thuis ipv andersom). Het dynamische duo Johan & Wimpel hiel het achterin mooi staande, op een paar zeer kleine misverstandjes na.
 
Na een scherpe opbouw vanuit de achterhoede werd Meulie gelanceerd richting de doelman van de eilanders. Meulie kreeg de bal niet lekker langs de keeper die de bal half wegwerkte, maar gelukkig was daar de scherpe Blownathan die de bal zeer netjes in het doel bracht met een geplaatst schot. 4-0!! Ondanks deze achterstand wisten de eilanders niet van ophouden en gingen tot het eindsignaal van Bennie B door met pogingen tot voetballen. Skippy heeft keurig de nul gehouden. De spitsen hadden er op het laatst nog wel een paar in kunnen schieten, maar die bewaren we voor de volgende keer!
 
Volgende wedstrijd gaan we voor dezelfde eindstand!!
 
DAMES 1 VAN START IN DE 4e KLASSE
 
Zo net voor de winterstop is het toch wel tijd om even de afgelopen, verzaakte, periode vol te praten….
 
Het damesteam heeft het gepresteerd om na het kampioenschap en de promotie naar de 4de klas, in een complete bezetting weer op de training te verschijnen, ook al was er eerst sprake van dat een aantal dames met vervroegd pensioen wilden. Tijdens het kampioensfeest werden ze gefilmd in hun toezegging te blijven. Sterker nog het team is inmiddels aangevuld met collega voetballers uit nabijgelegen/concurrerende dorpen; t.w. Joure (Leonie Wijnia) en Grou (Margje de Vries). Dit levert een selectie van 18 dames op.
 
Met het kampioenschap van vorig jaar nog vers in het geheugen gingen we dit seizoen al vroeg van start in de beker. Maar liefst 3 wedstrijden in 1 week en met welgeteld 2 trainingen in de benen, mochten de dames de aftrap thuis tegen Wergea doen.
 
VVI Dames 1 – Wergea Dames 1
 
Op donderdag 23 augustus, na de Merke (..) mochten de dames voor de eerste keer ‘de wei’ in tegen het niet te onderschatten Wergea. De geschiedenis leert ons dat voetballen tegen Wergea ongeveer het doelsaldo geeft van het aantal spelers in een team. Wat goed te zien was bij het team van Wergea was dat ze sterker speelden dan vorig jaar. Toch was het nieuwkomer Margje die geen last had van een Merke in de beentjes, die op stoom kwam. Met welgeteld 5 doelpunten was ze bijna goed voor de helft van de score. Uiteraard was onze, nu gepromoveerd tot middenvelder, Marisca ook weer van de partij. Zij mocht deze keer achter over leunen en de pases verdelen over het veld. Hieruit maakte Anja 3 goals, en kopte Rennie er zowaar ook eentje in. Natuurlijk kon Marisca het ook niet laten om zelf een goaltje mee te pikken en gunde ze ook Jo-Ann nog een kans welke ook achter de keeper verdween. Zie daar het begin van het nieuwe seizoen qua bekerwedstrijden: 11 – 1 op het scorebord. En ja het was wel voetbal, geen korfbal…..
 
VVI Dames 1 – Grou Dames 1
 
Twee dagen later stond de 2de bekerwedstrijd op het programma. Grou had een aderlating gedaan met het ‘verlies’ van Jantina, die zeker wist dat zij kampioen zouden worden in seizoen 2006 – 2007, en onze nieuwe goalgetter Margje als spits verloren. Zelfs de keepster Gejanne de Jong had de overstap naar Jirnsum gemaakt, maar verbleef in het buitenland op het moment van spelen. Leuk te weten is dat we samen in de competitie zullen gaan spelen en elkaar dus nog minimaal 2x treffen.
Vol aan de bak was het devies van trainers Cor en Martin, met aan hun rechterzijde de nimmer verzakende Geert (regenjas dragend, sigaren rokend en het potlood achter het oor om de goals te noteren). De eerste helft was niet hoogstaand en met de altijd doorzettende Marisca mochten we blij zijn dat we met 2-0 de rust in konden.
Na het in stilte op gedronken bakje thee en een enorme uitbrander van de trainer over het bagger wat hij te zien kreeg op deze middag, gingen de dames onder zacht vrouwen protest toch weer het veld op. Dat heeft Grou geweten, vlot daarna regende het goals. De volgorde is niet meer helemaal bekend maar wel is er de herinnering aan 2 goals van onze nieuwkomer Margje, die Grou wel even wilde laten weten wat ze nu missen. Anja die haar positie in het veld verdedigen moet pingelde er ook twee goals in en uiteraard mocht ook Rennie niet missen in het rijtje met wederom een goal. Normaliter back maar nu voorin spelende Selina scoorde dit seizoen voor het eerst en ook zij wist twee doelpunten te maken, haar WK (ooh ik krij kippefel!) was gewonnen! Door een klein schoonheids foutje in onze verdediging kon Grou nog een doelpunt maken en de derde helft beginnen. Hierbij in het achterhoofd mee spelend dat Grou toch maar weer was verslagen met 9 – 1.
 
Dronrijp Dames 1 – VVI Dames 1
 
Op woensdag 29 augustus, mogen we ’s avonds op naar Schatsenburg, Dronrijp. Het blijft lastig om door de week te voetballen om 18.45 uur wanneer iedereen weer moet werken/studeren. Resultaat is dan ook dat de totale bezetting van 14 speelsters niet direct bij aanvang van de wedstrijd aanwezig kan zijn.
Het vertrouwen was er niet zo erg maar na 30 minuten voetballen was het over aan de kant van Dronrijp en konden de VVI dames zelf voetballen. Dat was ook het geluk aan onze zijde want er waren al 2 speelsters geblesseerd na de rust. Gelukkig hebben sommige dames ook op een positieve manier last van maandelijkse vrouwendingetjes en pegelen daardoor dan vlot 5 balletjes achter de keeper…. we noemen geen namen (hè mid-mid). Ook was het voor Jo-Ann weer een succesvolle avond die weer een goal achter haar naam kon zetten. Dan valt toch het enige doelpunt van Dronrijp waardoor VVI weer even met beide beentjes op de grond staat. Anja krijgt een bevlieging wanneer ze een corner neemt. Nou ja, dat was als corner bedoeld maar de bal vliegt in de verre hoek zo in de goal. Eindstand: 1 – 7.
 
Conclusie: de eerste ‘omloop’ in de beker glansrijk doorstaan maar ja, daar gaat het niet echt om.
 
Na het bekerfestijn wordt het tijd om voor de competitie de eerste wedstrijd te spelen en het succesverhaal door te zetten.
 
VVI Dames 1 – Hardegarijp
 
De eerst competitiewedstrijd op 1 september vindt thuis plaats en dat is een prima uitgangspositie. Vol maar dan ook echt vol aan de bak moetend en volledige onderschatting van de tegenstanders in de 4de klas, staan de dames van VVI in het veld.
Ja, dat is even andere koek dan ‘gezellig en gemütlich’ een balletje trappen in de 5de klas. De waarheid is hard maar duidelijk; Hardegarijp die er alles aan gelegen was om te winnen rook kansen, grote kansen om te winnen! Verbazing en verdediging zijn geen goede combinatie maar typeert wel de sfeer in het veld. Met een ruststand van 1 -1, doelpunt gemaakt door Marisca, gingen de dames de tweede helft in waarbij de helft al bijna was uitgeput door de felle en positief brutale manier van voetballen van de dames van Hardegarijp. Met nog een half uur te spelen scoorde Hardegarijp dan toch weer een goal en met ondanks voldoende kansen aan onze zijde, was het toch een eindstand van 1 – 2.
Stil waren we er van, ook in de 3de helft….
 
DTD – VVI Dames 1
 
Wedstrijd uitgesteld omdat er een ‘meidenweekend’ was, wedstrijd uitgesteld omdat de tegenpartij te weinig spelers had, andere wedstrijd uitgesteld omdat daar ook niet genoeg spelers waren. Al met al 18 dagen later, op 19 september, mogen de dames op naar Cornjum. De wedstrijd van Hardegarijp is besproken en afgesloten en wordt beschouwd als een goede leer voor de rest van het seizoen. Natasha al grijnzend voorop, die het nodig vond om de rondweg van Leeuwarden te nemen, vervolgens het Westeinde in te duiken en over te hoge drempels, langs haar oude MAVO, de dames het Valeriuskwartier in te leiden richting Stiens. De ‘volgauto’s’ allen denkend; dat kan door het centrum sneller, was nog niet alles…. Aangekomen in Cornjum, is het de kunst om de juiste afslag te nemen. Want anders sta je bij een boer op het erf en ja daar kun je veel maar niet dat wat wij graag wilden. Lang leve de TomTom, die toch voor de laatste 200 meter nog aan moest om de juiste weg te wijzen.
Een mooie wedstrijd met zelfs enthousiast publiek aan de zijde van Jirnsum, waarbij sommige dames van de tegenpartij de aanwezigheid van Skippie iets minder gezellig vonden. De druk van Jirnsum resulteerde in een behoorlijke pot voetbal waarbij het in de laatste minuten nog wel errug spannend werd. Het scorebord gaf bijna 90 minuten aan en pardoes was de riante voorsprong in twee minuten tijd geslonken naar 2 -3. Een strategische move van de leider om dan toch maar een speler te wisselen om de tegenstander uit haar ritme te halen en de klok weer luttele seconden zien weg te tikken, maakten dat na 8 minuten extra tijd Jirnsum met 3 zwaar bevochten punten naar huis kon. Nieuwe trend onder de douche zijn ‘wasbekertjes’. De pisstraal was namelijk niet voldoende om de overtollige shampoo weg te spoelen en daarom werden de theebekertjes omgedoopt tot wateropvangbakjes (leuk voor scrabble). We worden er weer mee geconfronteerd dat wij toch wel een sublieme accommodatie in Jirnsum hebben staan!
 
TTBC 1 – VVI Dames 1
 
Kunstveld of toch gewoon grasveld; daar begint deze middag mee op 22 september. Warming-up tussen de kaatsers op iets wat meer weg heeft van een weiland dan een voetbalveld doet geen goed aan de mood waarmee de dames beginnen.
Met ook nog de wedstrijd tegen DTD in de benen van de woensdag voorafgaand, gaan we het kunstje vandaag toch op kunstgras vertonen. En warm dat het was…het veld ‘stoof er over’ en de lucht van verschroeid rubber hing boven Oenkerk. De bal rolde grillig over het veld en de speelsters, met ‘0’ ervaring op kunstgras, renden even grillig achter de bal aan. Dit zijn velden dat de bal echt veel sneller gaat dan je hoopt/wilt. Des al niet te min gingen we de rust in met een 0-2 voorsprong waar we in de box geconfronteerd werden met de restjes van de jongens waar we de box mee moesten delen. Eye opener was ook de ranja, MIERZOET hè Geert, waarvan iedereen nog veel meer dorst kreeg. Corners en ingooien waren in de 2de helft allen in ons voordeel en resulteerden uiteindelijk in toch maar nog 1 doelpunt. Vaste goalgetters Marisca, Margje en Anja zorgden er voor dat we met een eindstand van 0 – 3 huiswaarts konden keren. Niet onbelangrijk; onze voetbalschoenen zijn nog nooit zo schoon geweest na een wedstrijd!
 
VVI Dames 1 – Nicator
 
De eerste inhaal in de competitie is een feit en moet thuis gespeeld worden op 29 september tegen de dames uit Leeuwarden. Clubkleding is wel leuk, maar om nu gekleed in campingsmoking, gecombineerd met hooggehakte laarzen, aan te komen voor een voetbalwedstrijd is toch niet charmant. Nu is damesvoetbal dat over het algemeen al niet volgens menig heer, maar dat hoeft niet nog meer geaccentueerd te worden!
Met de leidster en nestor van het team op goal bij Nicator, die haar bril niet mee had, ging de wedstrijd los op alle fronten. Wat op zich allemaal in het dagelijks leven vriendelijke en meelevende dames zijn, veranderen in het veld, in de 4de klas, tot kenaus en weinig tolerante monsters. De duels gaan niet alleen om de bal maar worden ook persoonlijk en op de man gespeeld. Daardoor wordt er aan onze zijde dan ook niet getwijfeld als er een opmerking als ‘sproetenkop’ of zo van de tegenpartij wordt geplaatst om diegene dan ook een dreun te verkopen. Dit allemaal voor de ogen van de scheids en tot groot vermaak van het publiek. Ook in de dug-out was de hilariteit groot en de lachsalvo’s niet van de lucht.
Terug naar het verloop van de wedstrijd. Eindelijk scoorde Liset haar eerste goal van dit seizoen en zorgden Marisca en Margje ervoor dat het 4-0 werd. Vlot daarna kwam Nicator met een bevlieging en pegelde er zowaar 2 goals in. Met een prachtig mooie corner van Anja was het Rennie die nog de 5 – 2 met een slim bekeken kopbal op het scorebord kreeg. 
 
Robur 3 – VVI Dames 1
 
6 oktober in de agenda; TomTom mee in de auto want oh ja we mogen weer naar Harlingen! In het geheugen gegrift staat één van de eerste wedstrijden waarbij 3 van de 4 auto’s de weg zijn kwijt geraakt…. Vandaag niet en ja petje af, we rijden in 1x goed, zelfs met een wegomlegging. Vorig jaar grimmig gespeeld in de beker met daarbij een rode kaart voor Jo-Ann omdat zij in duel ging met de dochter van voormalig trainer ‘BVO’. Dit jaar samen sportief in de competitie is het een pittig duel waarbij de spitsen van Harlingen de verdediging van VVI het nakijken gaven.
Ondanks dat lukte het Jo-Ann om wederom op papier te komen, maar dit keer positief met een prachtig doelpunt. Lisette maakt ook in deze wedstrijd weer een mooie goal uit een assist van Marisca. Helaas is dit niet voldoende aangezien de duidelijk sterkere dames van Robur toch 3 goals weten te maken. Resultaat is een terechte uitslag van 3 – 2.
 
VVI Dames 1 – EBC
 
Geen vrije zaterdag op 13 oktober, maar bekeren is het devies voor deze middag. Vol goede moed gaan we aan de bak tegen de koploper in de andere 4de klas. De eerste helft gaat als een komeet maar niet voor Jirnsum. De dames van EBC tikken in no-time 3 ballen in het net achter Hinke en laten ons een beetje beduusd de rust in gaan. Ondanks onze verwoede pogingen om goed voetbal te laten zien moeten we toegeven dat deze dames wel erg goed op elkaar zijn afgestemd. Voor ons is deze wedstrijd eentje om nieuwe tactieken uit te proberen; ook omdat een aantal basisspeelsters niet aanwezig konden zijn. In de rust ontvangen we een positief coachend praatje van Cor. Vol goede moed gaan we de strijd weer aan in de 2de helft en laten absoluut de kop niet hangen. Ondanks verwoede pogingen en voldoende kansen, lukt het niet om de keeper te verschalken. Met een eindstand van 0 – 3 sluit VVI Dames 1 de beker af voor dit seizoen. We proberen het in het volgende seizoen gewoon weer en concentreren ons nu weer volledig op de competitie.
 
 
ÒVERIGE WEDSTRIJDVERSLAGEN JUNIOREN / PUPILLEN
 
De leiders van meerdere teams hebben niet stil gezet. Prachtig om aan het begin van een seizoen al gelijk zoveel kopij aangeleverd te krijgen. Buiten dit hebben we gemerkt dat ook hun nieuwe soorten stukjes aanleveren. HULDE hiervoor!
 
ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 SCHEIDSRECHTERSCURSUS B-JUNIOREN
 
Voor deze dag hadden we de B-junioren van Irnsum aangemeld bij de KNVB voor een scheidsrechterscursus. Na een inleiding van Peter van Beelen (docent KNVB) gingen we over op het echte “werk”. Hiervoor hadden we de F- en E pupillen uitgenodigd voor een vriendschappelijk wedstrijdje waarbij de aspirant scheidsrechters om beurten 7 minuten moesten fluiten.
De rest van de groep zat ondertussen ook niet stil, want zij moesten in groepjes de scheidsrechter observeren; hoe doet ie het? fluit hij niet te zacht?
Nadat de ene helft van de jongens het praktijk gedeelte had afgesloten, gingen we over op de lunch. We hadden na al die inspanning best wel trek en het smaakte ons prima. Nadat we zelf nog even een ontspannen balletje mochten trappen waren we weer klaar voor het vervolg, waarbij de andere helft van de cursisten het geleerde in de praktijk mocht brengen.
Dit schouwspel ’s morgens en ’s middags zonovergoten te hebben aangezien door het talrijke publiek/ouders, kon de dag eigenlijk niet meer stuk.
Om 3 uur was het de hoogste tijd om te evalueren; hoe stonden de jongens er voor in de praktijk. De docent was heel tevreden en door ondersteuning van de club kunnen deze jongens beste veel betekenen voor VV Irnsum.
Met een (scheidsrechters)diploma op zak en vele nuttige tips kunnen we met zijn allen terugzien op een zeer geslaagde dag.
B-junioren, bedankt voor jullie inzet.
 
Namens de Jeugdcommissie, Joop Hoekstra
 
 
 
 
 
 
V.V. IRNSUM DDDDDDDDDDDDDDDDD1
 
Tijnje D1 – Irnsum D1
 
Van Tijnje uit wisten we van te voren dat het moeilijk zou worden. In de vorige wedstrijden had Tijnje alles gewonnen én met dikke uitslagen. Blessures en verhindering aan onze kant maakten het extra lastig. Bram was wel mee als toeschouwer, maar kon nog steeds niet voetballen. Lars met een blessure aan de hand kon niet als onze vaste keeper meedoen. En Jorrit Bonnema had andere verplichtingen (zeilwedstrijd). Gelukkig dat we van de C’s Berend Riemersma mochten lenen. En dat deed Berend goed. Het leek wel of hij altijd al met ons meespeelde.
In de wedstrijd bleek dat we als elftal gewoon een maatje te klein waren. Tijnje beschikte over een complete selectie met vooral 2e jaars en op elkaar ingespeelde D spelers. Met een ingespeeld en fysiek sterk Tijnje, werd het vooral het verlies beperken. Onze jongens deden het best goed. Vooral voetballen en niet de kopjes laten hangen was grote klasse.
Na de 1e helft stond het 5 – 0 voor Tijnje. Na de rust werd de opstelling iets gewijzigd. Maar Tijnje was gewoon te sterk. Knap dat de eindstand “maar” 8 – 0 werd. Mooi ook dat ondanks regen en maar 14 graden er ook weer enkele supporters mee waren. Door het slechte weer wilden we niet Theo vragen om te grensrechteren. Als heit van Jorrit en supporter van D1 wil je ook wel eens lekker naar een uitwedstrijd kijken. De dugout was voor onze supporters met dit weer een mooie vip box en net groot genoeg.
De volgende wedstrijd thuis is tegen Read Swart en dan hebben we meer kansen. Maar lekker voetballen en plezier blijft het belangrijkste.
 
Leiding van D1
 
 
Irnsum D1 – Read Swart D1
 
Deze wedstrijd stond al eerder ingepland, maar Read Swart wilde toen graag verschuiven omdat men dorpsfeest had. Het later spelen van deze wedstrijd was eigenlijk ook nog mooier door de stand in de competitie. Read Swart stond nu 1 puntje op ons voor en we wisten inmiddels ook hoe Read Swart tegen de andere ploegen had gespeeld. Het moest wel spannend worden. En dat werd het ook in een mooie wedstrijd met bij vlagen goed voetbal door onze jongens.
De 1e helft met een sterke start van ons (het leek wel maximaal drie keer raken), maar niet het geluk om een paar goals te maken. Een minimaal terechte 1- 0  voor ons bleef uit. Read Swart amper nog gezien, maar wel de eerste goal pakken. Onze jongens pakten het goed. De gelijkmaker kon niet uitblijven. Jorrit Damsma maakte dan ook fraai de 1 –1. Met druk op de tegenstander, werd een terechte penalty afgedwongen. Om dit af te maken is onze aanvoerder Jorrit Bonnema de vaste keus. En terecht, want zelfs Vandenbussche had deze niet gehouden. Jammer voor ons dat Read Swart steeds meer in zijn spel kwam. En jammer voor ons voor de rust toch weer gelijk maken. In de 2e helft starten we weer goed, waren we beslist beter. Met wat geluk komt Read Swart wel weer op 2 –3. De kopjes gingen niet naar beneden. Een mooie uitgespeelde Reduzmer combinatie (Jorrit, Albert, Frank) werd door Frank doortastend afgemaakt: 3 –3. Dat er een klein buitenspelluchtje aanzat: wij vonden het niet erg dat de grensrechter van Read Swart niet vlagde. Hierna sloeg de wil om te winnen ook iets om naar wat rommeliger voetbal aan onze kant. Het begon wat minder te lopen en de vanaf het begin goede inzet leidde ook tot wat vermoeidheid. We voelden het al wat aankomen en het gebeurde dan ook: Read Swart maakte in de laatste minuten ietwat lucky 3- 4.
Tsja, daar sta je dan. Maar toch een heel goed gevoel: een mooie wedstrijd, goed voetbal, zonnetje er bij (14 graden), veel publiek (ook van de tegenstander), veel plezier, reacties van diverse thuispubliekers: wat beginnen de jongens leuk te voetballen, complimenten van de tegenstander over het voetbal (jullie verdienden veel meer; is ook gemakkelijk zeggen met dit resultaat), etc.. Kortom, zo gaan we lekker door met de D1.
 
De leiding van D1
 
 
Heerenveen D2 –  Irnsum D1
 
Met evenveel punten en bijna dezelfde uitslagen tegen andere teams mochten we twee gelijkwaardige teams verwachten. Jammer dat het “wetter” koud weer was, maar ook dat het op het grote nieuwe Heerenveen complex wat sfeerloos was. Het gemis van planten en bomen, grijs koud weer, langs de snelweg gelegen en vele velden met weinig supporters maakten het wat kil. Wij hadden bij deze uitwedstrijd nog meer supporters dan Heerenveen. En dit was nog wel het tweede van de D’s. Dan kunnen ze nog wat leren van ús Jirnsum: uiteraard de leiders, onze wasvrouw Fokje, onze vaste thuisgrensrechter Brugt Bron die hier ook wel wilde vlaggen en anderen die er waren. Hoewel onze jongens ouder worden, belangstelling wordt wel gewaardeerd. Onze hoofdjeugdtrainer Remco kwam ook even langs en niet alleen om te kijken, maar ook om twee van ons team (Rene en Albert) direct na de wedstrijd, zonder te douchen, mee te nemen naar Irnsum. Daar mochten ze die zelfde ochtend in de 2e helft met de C’s meedoen. Mooi om te zien dat 2 minuten na onze wedstrijd op de vraag wie er mee wilde doen met de C’s er vele vingers omhoog gingen.
Terug naar de wedstrijd. We begonnen goed en Frank zette ons als een echte spits al rap op een 1 – 0 voorsprong. Maar hierna konden we het goede spel niet voortzetten. Hadden we de vorige wedstrijd tegen Read Swart als team met fantastisch voetbal een dikke negen, deze wedstrijd konden we niet aan een acht komen. Het werd wat “rommelig” in het overspelen, de linies die niet goed aansloten:  krijg dan de vinger er dan maar eens achter, want de inzet was wel goed. Op een aantal posities was de wedstrijdvorm er gewoon even wat minder. Voor de rust boog Heerenveen met niet super maar wel degelijk voetbal de achterstand dan ook om naar een 4 – 1 voorsprong. Gelukkig dat Lars goed keepte (in de 2e helft zelfs super goed), want anders was het nog erger geweest. Ook Rients speelde de hele wedstrijd beter dan zijn normale niveau (o.a. vele keren de bal afpakken, een beslissende pass waaruit de goal kwam). Maar ja, het is een teamsport. In de tweede helft liep het beter. Jammer dat we niet per helft punten krijgen. Want de tweede helft wonnen we met 2 –1. Albert en Frank maakten onze goals. Eindstand dus: verloren met 3 – 5.
Na deze wedstrijd nog twee wedstrijden en gelukkig beide thuis op ons sfeervolle sportpark de Bining.
 
De leiding van D1
 
EN DAN DE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1
 
DTD E1 – V.V. IRNSUM E1
 
Vol goede moed vertrokken wij naar Cornjum
om te voetballen tegen DTD E1. Het was er al heel zonnig en warm om 10.00 uur.
Helaas bleek deze tegenstander letterlijk en figuurlijk een maat(je) te groot Binnen 5 minuten hadden we al 3 goals tegen maar we hebben tot aan het laatste fluitsignaal ons best gedaan.
 
Uiteindelijk werd het 19-1 voor DTD E1. In de allerlaatste minuut scoorde onze Mark Bloem dankzij
het voorwerk van Milan Keulen en Dirk van der Meulen. En onze keeper Johannes Hoekstra heeft er minstens 30 gekeerd! Knap werk!
 
EN DAN DE FFFFFFFFFFF 1
 
Irnsum F1 – Leeuwarden F2
Een nieuwe speelronde, mooi weer en genoeg spelers…

We schrijven zaterdag 06 Oktober 2007, een wedstrijd tegen alweer een F1 team, ditmaal Irnsum, de koploper! We begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en speelden vooral op de counter. Dit leverde zelfs een aantal kansjes op. Echter het was zwaar voetballen op dit omgeploegde natte met plaggen doorweekte voetbalgrasmat. Dit was te zien aan onze boys die steeds meer begonnen te “slenteren”.
Irnsum drukte door en wist voor rust op 1-0 te komen door een eigen doelpunt van ons.

De 2e helft zat de vermoeidheid nog aardig in onze benen, maar er was nog van alles mogelijk met deze stand, echter van het een op het andere moment kregen de Irnsum spelers opeens een soort wondersloffen aan (althans zo leek het), er werd naar hartelust gescoord door Irnsum wat uiteindelijk resulteerde in een 7-0 nederlaag voor ons. Dit was jammer maar vooral onnodig. Er werd door ons slecht gevoetbald en hierdoor stonden er constant 3 spelers van Irnsum voor onze keeper. Dan wordt het wel heel moeilijk om te winnen, ook ontbrak de wil om te winnen wat ik persoonlijk heel erg jammer vond. We weten nu waar we staan en moeten maar proberen om het beste er uit te halen de komende wedstrijden.

 
(bron: site v.v. Leeuwarden)
 

Warga F1 – Irnsum F1

 
Onze toppers gingen met drie gewonnen wedstrijden met opgeheven hoofden de uit wedstrijd tegen Warga F1 tegemoet. Nadat de eerste drie wedstrijden met veel doelpunten gezegevierd werden zou dit een wedstrijd worden waarbij zowel de leiders, aanwezige trainers, als ook de ouders en andere fans van ons F1 team bijna medische ondersteuning zouden moeten krijgen.
 
Na een peptalk door de leiders begonnen de mannen aan de wedstrijd. Het liep als een trein. Binnen no-time stond Jirnsum F1 voor met 0-2 waarbij de openingstreffer het beroemruchte doelpunt van Marco van Basten bij het EK deed verbleken. Vanuit een bijna onmogelijke hoek scoorde de heer Joshua Terra. Junior, pa zo hoort het, het eerste doelpunt. Het tweede doelpunt viel daarna snel en de mannen dachten reeds aan het kampioenschap. Het resultaat was dat Warga de ruimte kreeg en onze mannen het even gecontroleerd(?!) rustig aan deden met een dergelijk voorsprong. Voor rust maakte Warga een tegendoelpunt waarbij we van geluk mogen spreken dat we met 1-2 voorsprong de pauze haalden. Zuurstof voor de ouders, leiders en de rest en thee/ fris voor de mannen.
 
De tweede helft begon Jirnsum F1 sterk. Al gauw werd het 1-3 voor Jirnsum waarna Warga het er niet bij liet zitten. Zij maakten 2-3 en zo werd het opnieuw bloedstollend spannend. Het verlossende eind signaal van de scheidsrechter, deze was niet echt gemotiveerd (biertje!), kwam dan ook als geroepen waarbij de derde overwinning op rij werd binnen gehaald door het team.  Aanwezige fans waren uitzinnig en trots op hun mannen van Jirnsum F1. Onderstaand het overzicht na 4 gewonnen wedstrijden. Als de mannen van Jirnsum F1 dit spel blijven spelen zullen er waarschijnlijk onder de supporters een aantal uitvallers komen gedurende de komende wedstrijden. Zet hem op mannen!
Christian en Rinse Bouius
 
 

Irnsum F1 – Leeuwarden F2

 
Vandaag moesten we tegen Leeuwarden!!Ik had er zin in!
Het werd al heel snel 1-0 door een eigen goal van leeuwarden (bedankt!)
De 2e volgde al snel door Christiaan.! Ook de 3e scoorde Christiaan!! Hij was goed in vorm.
De 4e maakte Hessel, die is zo snel je zag hem bijna niet eens!!
Christian maakte de 5e en de 6e en 7e werden gescoord door Yoshua.Ik heb deze wedstrijd niet gescoord maar wel voor hele goeie voorzetten gezorgd!!
De uitslag was dus 7-0!! Wat een top wedstrijd!!
 
Na deze wedstrijd mochten Joshua en ik nog meespelen met E2. Die hebben we gewonnen met 5-0. Daarvan heb ik er 2 gescoord!
Op naar de volgende wedstrijd!!
 
Jurjen Poort
 

 

Franeker F 3  – Irnsum F1

 
 
Op 27 oktober vertrokken we om 11 uur vanuit Jirnsum richting Franeker. Na wat omzwervingen kwamen we uiteindelijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het voetbalveld van Bloemketerp aan. Dus het was snel omkleden en van inspelen was geen sprake. Het wordt steeds spannender voor de mannen, ze hebben tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Na een paar minuten spelen zagen we al dat Franeker een geduchte tegenstander was. Beide ploegen hadden over en weer kansen.Toen het fluitsignaal voor de rust klonk was het nog 0-0, een terechte stand. Na een peptalk in de rust begonnen de mannen fel aan de tweede helft. Halverwege de tweede helft kwam daar de eerste verlossende goal van Dennis van der Laan. Dit was voor de jongens en ouders een hele opluchting. De strijd was nog niet gestreden, Franeker bleef aandringen. Na een mooie assist van Hessel kon Jurjen het met een mooie goal afmaken. Met een eindstand van 0-2 togen de mannen opgewekt richting Jirnsum.
 
Jacco Efdé en Tjitse
 
 
LEER U LEDEN KENNEN
 
Even voorstellen, interview met Albert Hofstra (speler van D1)
 
Hoe oud ben je ? Ik ben 12 jaar. Volgend jaar mei word ik 13.
Waar ben je geboren ? In Reduzum.
Waar woon je nu ? In Reduzum.
Op welke school zit je en in welke klas ? Op OSG Sevenwolden in Grou in klas 1A. Ik doe de richting VMBO kader.
Hoeveel jaar speel je nu bij Irnsum ? Ik speel 5 jaar bij Irnsum
Hoeveel keer train je per week ? Ik train 2x bij Irnsum en thuis bijna elke dag.
Op welke positie speel je het liefst ? Rechts midden of rechts voor.
Op welke positie speel je het meest ? Als rechts midden of als rechts voor
Welke sporten doe je nog meer ? Kaatsen.
Wat is je favoriete voetbalclub ? Sc Heerenveen.
Wie is je favoriete voetballer ? Alves. Nog steeds ? Ja.
Wat vond je van de laatste wedstrijd (GAVC thuis 22-9-2007) ?
Het was een eenzijdige wedstrijd voor Jirnsum. Onze echte keeper was er niet want die moest met de C’s mee. Dus moest een ander keepen. Marco van der Ley bood zich vrijwillig aan, dus stond hij op goaler vielen 14 goals in het voordeel van Jirnsum. Er vielen precies 7 goals in de eerste helft en 7 in de tweede helft. De eindstand was dus 14 – 0. Ik vond het een leuke wedstrijd. Groetjes van Albert.
 
 
WIST U DATJES D1
 
– De leider van de D1 Pier Thomas wel eens met rode ogen langs de kant staat. Dit beslist niet komt door het vertoonde spel, maar omdat hij een aantal dagen per ongeluk oude lenzen in had.
 
– Een speler van de D1 voor een training zelf met grote klasse bij een leider afbelde: ik bin siik en ha krekt spuit.
 
– De leider van D1 Evert na goede acties soms vreemde en luide uitspraken doet:  MICHIEL PINDAKAAAAAS, RIENTS BRINTHAAAAA. Maar ook met het roepen van TEEEEEEEEE, bedoeld de t van terugspelen. Waar een trainerscursus al niet goed voor is.
 
– De D1 spelers na een wedstrijd de kniekousen keurig en niet omgekeerd in de “waspoede” doen en dat mede hierdoor us gewaardeerde wasvrouw Fokje Hoekstra niet kleine wasjes maar deze grote wasjes met plezier doet.
 
-Negen van de veertien D1 spelers van buiten Jirnsum komen. En dat er buiten de wedstrijden en trainingen ook veel verkeer is tussen Poppenwier, Raerd, Friens, Reduzum, Jirnsum, omdat de spelers dan ook met elkaar afspreken.
 
– Dat Rients de oudste en de jongste speler van de D1 is (we hebben er dus 2, gelukkig dat de jongste de roepnaam Rienk heeft).
 
-De twee Jorrits van de D1 geen rappers of criminelen zijn, maar wel vaak worden aangesproken met Jorrit D en Jorrit B (Damsma en Bonnema).
 
 
WIST U DATJES
 
– De oproep in de vorige Voltreffer twee nieuwe boten heeft opgevelerd. De eerste selectie de gulle gevers, familie Van veen uit Reduzum en de heer Sytema uit Jirnsum hiervoor enorm willen bedanken.
 
– De voetbalvereniging al een voorstel bij de gemeente in heeft gediend om de sloot achter het oefenveld te veranderen in een jachthaven….
 
– Peter Hottinga 1 boot heeft uitgetest en ware boeggolven creëerde.
 
– Roel Smith al voor de …. Keer naar Kreta in geweest.
 
– Het nu nog wachten is op de verkoop van ouzo in de kantine.
 
– De Voltreffer ook online te lezen is op de website van de V.V. Irnsum.
 
– De site als volgt is te benaderen: http://www.jirnsum.com/verenigingen/subsitevvi
 
– Jappie Sikkema hier alles keurig bij houdt en zelfs verslagen voorziet van foto’s.
 
 
Heeft u nog mooie wist u datjes schrijf ze op en mail ze naar de redactie.
 
 
 
OPROEP OPROEP OPROEP
 
De redactie van de Voltreffer is op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen helpen met het maken van de Voltreffer. Er zijn enkele ideeën voor nieuwe items binnen het blad. Voor de volgende items zoeken we mensen die ons willen helpen:
 
– Ben jij een liefhebber van gehaktballen en schrijf je graag stukjes. Meld je dan nu aan bij 1 van de redactieleden……….
 
 
 
 
 
 
Week 23 in 2007: Wat een FANTASTISCHE week !!!
 
FEESTWEEK VVI
 
Er zijn door Jappie Sikkema heel veel beelden gemaakt van de feestweek. Hieruit heeft hij inmiddels een selectie gemaakt en dit op DVD gezet.
 
Wilt ook u nog eens nagenieten van de FANTASTISCHE week die we in juni met z’n allen mochten beleven???
Die mogelijkheid is er nu!! Er zijn een aantal DVD’s gemaakt welke u kunt bestellen tegen een kleine prijs. Er zijn de volgende mogelijkheden:
 
Ø  Jubileumweek Revue “De Voltreffer” 2 delen                            € 15,00
Ø  Jubileumweek Receptie duur 60 min                              €   7,50
Ø  Jubileumweek samenvatting gehele week duur 40 min   €   7,50
 
Heeft u belangstelling vul dan onderstaande bon in en lever deze
voor 1 januari a.s. in bij:
Jeltsje Spel, Rijksweg 98 te Jirnsum of Tineke Elzinga, Gravinnewei 21 te Jirnsum
 
Tevens verzoeken wij u het totaalbedrag te voldoen bij inlevering van deze bon!!
 
" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Ja, ik wil zeker nog eens nagenieten van de jubileumweek van VVI
 
Naam:            ____________________________________________________
 
Adres:            ____________________________________________________
 
Woonplaats:   ____________________________________________________
 
en bestel hierbij:
 
…….. (aantal invullen) DVD(‘s) Revue “De Voltreffer” à € 15,00 (2 delen)
…….. (aantal invullen) DVD(‘s) Receptie à €7,50
…….. (aantal invullen) DVD(‘s) Samenvatting gehele week à € 7,50
 
Het totaalbedrag ad  € …………. heb ik voldaan bij het inleveren van deze bon.
 
Paraaf: __________________
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ook de jubileumboeken zijn nog verkrijgbaar. Voor € 10,– kunt u in het bezit komen van het boek met daarin de verhalen en anekdotes door de jaren heen m.b.t. de VV Irnsum. Belangstelling?? Neemt u dan contact op met;
 
Tineke Elzinga, Gravinnewei 21, tel. 0566 -602136
 
 
 
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen