Aanpassen no image

Gepubliceerd op 4 januari 2009 | door Redactie

0

Disclaimer

Jirnsum Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. Jirnsum Online behoudt zich dan ook het recht voor, tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Jirnsum Online Services in het bijzonder, behoudt Jirnsum Online zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van de systemen. Dit betekent:

· geen pornografisch materiaal of links naar pornosites.
· geen illegaal verkregen informatie of informatie die copyright protected is.
· geen illegale software aanbieden voor download
· geen racistisch of fascistisch materiaal
· geen materiaal waarmee bewust mensen worden gekwetst.

Jirnsum Online is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Jirnsum Online beschikbaar is.

Het is verboden zonder toestemming van de redactie teksten, foto’s en/of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Uitzondering op deze regel zijn de nieuwsartikelen, mits afgedrukt via de optie ‘printvriendelijke versie’ waarop de bron jirnsum.com duidelijk wordt vermeld.

Indien informatie op jirnsum.com onttrokken is van externe bronnen, dan betreft dit copyright vrije bronnen danwel bronnen die toestemming verleend hebben de betreffende informatie op jirnsum.com te plaatsen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen