Nieuws DSC 0195

Gepubliceerd op 7 april 2016 | door Redactie

0

Doarpskorporaasje koopt Dekemahiem

De Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum kan Dekemahiem, in de volksmond wel ‘de bejaardenhuisjes’ genoemd, kopen van Woningcorporatie Elkien. Eind mei 2016 zullen de woningen zijn overgedragen aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. Om de verhuur in goed te kunnen regelen zijn wij opzoek naar een zelfstandige beheerder voor de huuradministratie.

Op 13 maart 2014 werd op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Jirnsum bekend dat Woningcorporatie Elkien van plan was om de 25 woningen van  Dekemahiem te slopen en de grond braak te laten liggen.

Een aantal inwoners van Jirnsum heeft zich toen verenigd in een initiatiefgroep om te inventariseren of er mogelijkheden zouden zijn om Dekemahiem te behouden. Zij vonden dat deze woningen voor het dorp behouden moesten blijven, omdat deze woningen naar hun mening wel degelijk voorzien in een behoefte. De mogelijkheden om in ons dorp te blijven of te komen wonen werd voor diverse doelgroepen vergroot door de aanwezigheid van huurwoningen in het “lage” huursegment. Hierbij werd gedacht aan doelgroepen als starters, medewerkers van de plaatselijke industrie, eenpersoonshuishoudens en studenten. Daarnaast zijn de woningen, vanwege hun oorspronkelijke bestemming en na een update ook uitermate geschikt voor senioren met een beperkte zorgvraag.

In juni 2014 zijn er met een actie ruim 350 handtekeningen opgehaald in Jirnsum voor het behoud van Dekemahiem. Deze handtekeningen zijn overhandigd aan Elkien en de gemeente Leeuwarden.

Toen bleek dat Elkien niet van mening veranderde en bleef vasthouden aan sloop van de “bejaardenwoningen” is de initiatiefgroep gaan denken aan het zelf overnemen en exploiteren van de woningen. Mede met hulp van Doarpswurk kwamen de gesprekken tussen de initiatief groep en Elkien opgang. Elkien was bereid om de woningen aan de initiatiefgroep te verkopen voor de verhuurde waarde (75% van de taxatiewaarde). Om dit ook juridisch goed te laten verlopen is op 2 februari 2015 de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ) opgericht..

In mei 2015 werd het voorlopig koopcontract met Elkien getekend. Daarna moest Autoriteit Woonomgeving, Inspectie Leefomgeving en Transport  van het Ministerie nog goedkeuring geven aan Elkien voor de verkoop. In mei 2015 is dit verzoek gedaan, hierbij werd een beroep gedaan op de mogelijkheid, die de minister had, om bepaalde uitzonderingen te maken voor verkoop aan derden.

Op 3 juli 2015 kregen wij bericht, dat de inspectie de verkoop niet goedkeurde. De minister kon ook geen uitzondering meer toekennen, want de wet was per 1 juli 2015 veranderd en stond dit niet  meer toe. Ook was er geen overgangsregeling.

De enige mogelijkheid om het complex te kunnen kopen was voor 100% van de taxatiewaarde. Dit betekende een fors hogere aankoopprijs. VDJ is opnieuw in gesprek gegaan met de Rabobank en Elkien. De gemeente Leeuwarden waar de VDJ gedurende het hele proces, altijd  voor advies terecht kon, bleek ook nog enige financiële steun te kunnen geven door garant te staan voor een deel van de Rabobanklening. Ook plaatselijke verenigingen zegden steun toe. Voor de noodzakelijke renovatie is een deel van de benodigde gelden door plaatselijke fondsen verstrekt. Ook is door de Provincie Fryslân in het kader van “Aanvalsplan Woningmarkt” een lening toegezegd, hierdoor kan sneller met de renovatie begonnen worden.

Begin januari 2016, vroeg Elkien opnieuw toestemming voor de verkoop van de woningen bij de inspectie. Deze toestemming is nu binnen.

Het project is mogelijk door financiering van een lening van de Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland voor de aanschaf en renovatie van de woningen. De Rabobank kende bovendien een gift van € 50.000 toe in het kader van haar stimuleringsfonds.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen