Nieuws

Gepubliceerd op 13 april 2015 | door Redactie

0

Doarpskorporaasje krijgt 50 duizend euro

Het stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland heeft een bijdrage van 50 duizend euro geschonken aan de Doarpskorporaasje, waardoor het behoud en de renovatie van Dekemahiem mede mogelijk wordt gemaakt.

Vrijdag 10 april heeft het bestuur van Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum de cheque ontvangen uit handen van Jan Feenstra, directeur Bedrijven en Christina Draaisma, adviseur Bedrijven. ‘Wij zijn bijzonder blij met deze bijdrage’, aldus Bouke de Vries, één van de initiatiefnemers. ‘Mede door deze bijdrage is het mogelijk om de ambitie van de vereniging te verwezenlijken, namelijk het dorp Jirnsum leefbaar houden door het behouden van de bestaande woningen van Dekemahiem en deze waar mogelijk uit te breiden’.

Het behouden van de woningen voor het dorp is belangrijk. Ze vergroten de mogelijkheden om in het dorp te komen of te blijven wonen. Hierbij wordt gedacht aan doelgroepen als starters, medewerkers van de plaatselijke industrie, eenpersoonshuishoudingen en studenten. Daarnaast zijn ze, vanwege hun oorspronkelijke bestemming ook uitermate geschikt voor senioren met een eventuele zorgvraag.

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen. Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam en/of innovatief karakter ondersteund.

De bestuursleden van de Doarpskorporaasje samen met Jan Feenstra en Christina Draaisma van Rabobank Heerenveen Zuidoost-Friesland, bij Dekemahiem.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen