Nieuws

Gepubliceerd op 10 mei 2021 | door Redactie

0

Ontwerp & planning doorfietsroute (update)

Gemeente Leeuwarden werkt aan een doorfietsroute van Leeuwarden naar Oude Schouw. Dit betekend dat het bestaande fietspad op deze route breeder en comfortabeler wordt gemaakt. Deze doorfietsroute loopt door de bebouwde kom van Jirnsum. Het afgelopen jaar hebben de gemeente en de werkgroep Wonen en Leefomgeving van Jirnsum regelmatig overleg gehad.

Van maandag 31 mei t/m vrijdag 12 november  (week 22 t/m 45) wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het fietspad langs de Overijsselsestraatweg en de Rijksweg  tussen de N354 en Jirnsum. Het  gaat om de volgende fase van de aanleg van de Doorfietsfietsroute tussen Jirnsum en Leeuwarden Zuid. We verbreden het fietspad tot 4,0 m.

Het werk wordt in fases uitgevoerd

In de bijgevoegde tekeningen worden de fases 1 en 3 weergegeven.
De tekening voor de stremming van de Hegedyk naar Raerd is ook bijgevoegd.

 
Van maandag 31 mei t/m vrijdag 23 juli  (wk 22-29)

Uitvoering fase 1, fietspad  langs de Overijsselsestraatweg tussen de N354 en de Hegedyk naar Raerd
Uitvoering fase 3, fietspad langs de Rijksweg tussen de Learewei en de Grousterdyk te Jirnsum.

 
Donderdag 15 juli en vrijdag 16 juli (wk 28)

Asfaltering ter plaatse van de aansluiting Hegedyk  en de Overijsselse straatweg . De Hegedyk is gestremd voor doorgaand verkeer van en naar Raerd

 

Fietsers maken  gebruik van de hoofdrijbaan. De snelheid op de hoofdrijbaan wordt door verkeersmaatregelen  teruggebracht tot 30 km per uur.

De dammen naar de weilanden aan de fietspadzijde zijn gedurende de werkzaamheden beperkt bereikbaar.

 

De volgende planning is hierbij van toepassing :

 • maandag 23 augustus  t/m vrijdag 8 oktober (wk34-40)

Uitvoering Fase 2 –  fietspad Langs Rijksweg ten zuiden van  Hegedyk naar Raerd tot aan Rijksweg 10 te Jirnsum

 • Maandag 11 oktober t/m vrijdag 22 oktober (wk 41-42)

Uitvoering fase 4A –  fietsroute t.p.v.  Rijksweg te Jirnsum.
Stremming Rijksweg ter hoogte van Jirnsum

 • Donderdag 21 oktober t/m vrijdag 22 oktober (wk 42)

Uitvoering fase 4B – asfaltering fietsroute Rijksweg 10-34 te Jirnsum.

Tot voorbij de aansluiting met de Learewei.

 • Maandag 25 oktober t/m vrijdag 12 november (wk 43-45)

Straatwerk parallelweg Rijksweg 10 -34 te Jirnsum.

Vragen?

Vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de heer H. Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnummer 14058.

 

schema Fietsroute N354-jirnsum fase 1

schema Fietsroute N354-Jirnsum fase 3

schema Fietsroute N354-Jirnsum totale fasering

schema Fietsroute N354-Jirnsum stremmen Hegedyk 10-02
Back to Top ↑
 • Lid worden?

  Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

  Ja, ik word lid!

 • Aankomende evenementen

 • Nieuws van de verenigingen