Nieuws

Gepubliceerd op 21 februari 2021 | door Redactie

0

Voorlopig ontwerp doorfietsroute (update)

Gemeente Leeuwarden werkt aan een doorfietsroute van Leeuwarden naar Oude Schouw. Dit betekend dat het bestaande fietspad op deze route breeder en comfortabeler wordt gemaakt. Deze doorfietsroute loopt door de bebouwde kom van Jirnsum. Het afgelopen jaar hebben de gemeente en de werkgroep Wonen en Leefomgeving van Jirnsum regelmatig overleg gehad.

Na de presentatie van het Voorlopige Ontwerp tijdens een Webinar op 23 november en de hierop binnengekomen reacties is het VO nog enigszins aangepast. Dit heeft geleid tot het VO versie 2. Dit VO versie 2 is nu de basis voor het maken van het Definitieve Ontwerp. De vragen die tijdens en na de Webinar zijn gesteld en de reacties hierop zijn in het document “Overzicht vragen en beantwoording” weergegeven. De planning voor het vaststellen van het DO is medio maart. Daarna zal worden begonnen met het maken van het Uitvoering Ontwerp en de aanbesteding. De planning voor de start van de uitvoering is zomer 2021.

Bekijk hier versie 2 van het ontwerp

Jirnsum VO versie 2-tekening (1)

Jirnsum VO versie 2-tekening (2)

Jirnsum VO versie 2-tekening (3)

Jirnsum VO versie 2-tekening (4)

Jirnsum VO versie 2-tekening (5)

Jirnsum VO versie 2-tekening (6)

Riool Irnsum

Overzicht-vragen-en-beantwoording

 
Back to Top ↑