Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 30 oktober 2003 | door Redactie

0

Dorpsvisie ter inzage!

Beschikt u niet over een Internetaansluiting of kent u niemand die het voor u wil downloaden, dan kunt u tot 12 november a.s. bij de coördinators van de dorpsvisie een exemplaar opvragen. De coördinators zijn: Jettina Valk (602844) en Sije Bennie Dijkstra (601300).

Vervolgens zal er op woensdag 12 november a.s. in de bovenzaal van Café De Fantast (aanvang 20:00 uur) een infoavond worden gehouden over deze dorpsvisie. Hier wordt aan belangstellenden uitleg gegeven over het gehele traject van de dorpsvisie. Dus ook over de totstandkoming van de visie en wat we erna mee gaan en moeten doen. Er kan geen verzoek meer worden gedaan om de inhoud van de visie te wijzigen. Hierop is één uitzondering: als u als bezoeker van een keukentafelgesprek de indruk heeft dat de inhoud van de visie NIET overeenstemt met de verstrekte informatie uit de enquête en/of keukentafelgesprekken.

Het bestuur van Plaatselijk Belang zal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 februari 2004 de leden vragen of de visie kan worden vastgesteld en bekrachtigd. Deze vraag wordt de vergadering na de presentatie van de visie voorgelegd.

Resumerend: kijk voor de inhoud van de dorpsvisie vanaf donderdag a.s. op de dorpssite Jirnsum.com of vraag een exemplaar aan bij één van de coördinators. Heeft u vervolgens nog vragen, dan bent u op woensdag 12 november a.s. van harte welkom op de infoavond in De Fantast.

Met vriendelijke groet, Commissie Dorpsvisie Jirnsum
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen