Nieuws no image

Gepubliceerd op 5 maart 2006 | door Redactie

0

Draaiorgels, ballonnen en flyers

Bert de Jong is de nummer 5 voor de PvdA. Hij is van mening dat kiezers in eerste instantie voor de PvdA stemmen en in tweede instantie pas voor De Jong zelf. "Omdat ik nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de Dorpsvisie in Jirnsum kan ik de ideevorming uit het dorp daar waar nodig wel meenemen naar de Raad. Ik ken de situatie, weet wat er speelt in het dorp en ben betrokken bij de gemeenschap. Daardoor zal ik, naast het belang voor de hele gemeente, de Jirnsumer situatie toch ook specifiek kunnen meenemen".

Seerp Bruinsma staat als nummer 9 op de lijst voor het CDA vermeld. "It CDA stiet foar it belang fan de doarpen. De minsken fan it CDA steane yn kontakt mei doarpsbelangen en wurdt
fuorre troch wat der yn de doarpen, by de befolking libbet. Dy oandacht is der troch
persoanlike kontakten en petearen: rjochtstreeks dus. Dat jildt foar alle minsken dy’t aktyf
binne foar it CDA yn Boarnsterhim". Natuurlijk is dat alles in verhouding: het belang van de
hele gemeente en het belang van de kernen op zich. Plannen vanuit de dorpen moeten wel
praktisch en financieel haalbaar zijn; is dat zo dan staat het CDA er al snel achter, aldus
Bruinsma.

Berichtten wij u op 2-12-2005 nog dat Sake Janse niet zal terugkeren in de gemeentelijke politiek, toch staat hij wederom op de kandidatenlijst voor de FNP. Op nummer 14 weliswaar en: "Dêrmei ha ik mysels op in net ferkiesber plak steld". Tenzij alle Jirnsumers op hem stemmen, want met ongeveer 1000 voorkeurstemmen zou dat veranderen! Overigens staat Jirnsumer Bouke Nicolay op een hogere verkiesbare plaats. Janse: "De FNP hat konkrete winsken foar Jirnsum, lykas mear wenningen, in goed plan om de Sylsbrêge te ferheegjen en better ûnderhâld foar de strjitten en de grienfoarsjennings. Alderein moat ek yn oare plakken as Grou en Akkrum terjochte kinne, dus yn eigen doarp soenen mear wenten foar harren beskikber wêze moatte. Ek oare lytsere kearnen yn de gemeente Boarnsterhim wol de FNP foar stean. Wurkgelegenheid bygelyks, dy moat yn eigen doarp befoardere en útwreiden wurde".

Wilt u meer weten over wat ook overige partijen, de VVD [met Jirnsumer Pier van der Meer], GB2000 [met Jirnsumer Rudy Elzinga] en Lijst Pim Fortuyn willen in Boarnsterhim, hieronder ziet u de websites van de diverse partijen.
Uiteraard zijn we ook benieuwd naar wat u gaat doen. Stemt u mee door de enquête rechts in te vullen?

PVDA:  http://pvdaboarnsterhim.nl [lijst 1]
Gemeentebelangen 2000: http://gb2000.nl [lijst 2]
VVD: http://vvdboarnsterhim.nl [lijst 3]
CDA: http://cdaboarnsterhim.web-log.nl [lijst 4]
FNP: http://fnpboarnsterhim.nl [lijst 5]
Lijst Pim Fortuyn: http://lijstpimfortuynboarnsterhim.nl [lijst 6]




Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen