Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 5 september 2004 | door Redactie

0

Een nieuwe brug bij Oude Schouw?

De vervanging van de bruggen heeft te maken met de opwaardering (verbreden en verdiepen) van de gehele vaarweg Lemmer – Delfzijl. De belangrijkste reden voor het uitvoeren van deze bruggenstudie is, dat Gedeputeerde Staten van Fryslân graag in een vroegtijdige stadium meer inzicht wil hebben in de voor- en nadelen en de kosten van de diverse varianten op de zes locaties (Spannenburg, Uitwellingerga, Oude Schouw, Burgum, Schuilenburg en Kootstertille).

De brug bij Oude Schouw is één van de locaties die nader wordt bekeken. In het licht van de opwaardering van het kanaal, is de huidige doorvaartopening van de brug Oude Schouw te krap. Vervanging van de bestaande brug is daardoor noodzakelijk.

Met betrekking tot de brug bij Oude Schouw zijn medio 2003 diverse brugvarianten in kaart gebracht en later besproken met o.a plaatselijk belang en de gemeente. Na een eerste globale beoordeling zijn er vier varianten (zie tekening) overgebleven, die in principe haalbaar worden geacht.. De varianten A en C zijn oplossingen waarbij een nieuwe brug is voorzien naast de huidige brug.

Variant B voorziet in de aanleg van een zgn. bypassverbinding. Deze nieuwe, korte vaarverbinding is uitsluitend en alleen bedoeld voor de recreatievaart en de eventuele bijzondere transporten. De huidige brug wordt dan vervangen door een vaste brug en in de nieuwe vaarbinding zal een beweegbare brug worden aangebracht. In de vierde variant (D) wordt ook een zgn. bypass aangelegd, maar in dit geval is het niet meer dan een plaatselijke verbreding van het kanaal. In de nieuw aan te leggen wegverbinding komt een vaste brugverbinding over het huidige kanaal. De plaatselijke verbreding wordt voorzien van een beweegbare brug, dit weer ten behoeve van de recreatievaart en de bijzondere transporten.

De vier gepresenteerde varianten hebben ieder zo hun eigen voor- en nadelen. Op basis van de huidige studieresultaten zal nu nog geen definitieve keus worden gemaakt welke oplossing bij de Oude Schouw de voorkeur verdiend.

Wat gaat er bij de uitkomsten van de studie gebeuren ?
Op het moment dat het Provinciale bestuur besluit een of meerdere bruggen in het Prinses Margrietkanaal te gaan vervangen, dan zullen de huidige varianten nader worden bekeken, beoordeeld en uitgewerkt. Bij deze nadere uitwerking en beoordeling van de varianten zal zeker de plaatselijke bevolking worden betrokken.
Een definitieve beslissing over de brug Oude Schouw wordt nu dus niet genomen !!!

De daadwerkelijke vervanging van de bruggen is geheel afhankelijk van het beschikbaar komen van Rijksgelden. Op z’n vroegst zullen in 2011 gelden beschikbaar komen om te kunnen starten met de vervanging van één van de zes bruggen. Uiterlijk 2017 zullen alle zes bruggen in het Prinses Margrietkanaal vervangen zijn.


Schets van de vier varianten
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen