Nieuws no image

Gepubliceerd op 22 januari 2010 | door Redactie

0

Ekstra foarstelling “Wegerje noait in dûns”

Mei twa kear in folle seal en noch ferskillende oanfragen foar kaarten, is der besluten noch in foarstelling te jaan op 23 jannewaris,  yn Hotel Oostergo, oanfang 20.15.

Kaarten bninne te reservearen bij Anja Steegstra, til. 06 11288128 of per mail: a.kleinhuis@hetnet.nl.

Sjoch foar mear ynformaasje oer it stik en de foarstelling op www.wegerjenoaitinduns.web-log.nl
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑