TV Eernum no image

Gepubliceerd op 28 januari 2003 | door Redactie

0

Financiële huishouding TV Eernum gezonder dan overkoepelende bond

Gisteravond waren er totaal 20 leden (inclusief bestuur) op de algemene jaarvergadering van TV Eernum. Met een bloemetje en wat kaarsjes op tafel werden de leden warm ontvangen. Omdat om 19:45 het vereiste quorom (20% van het totale aantal seniorenleden) niet aanwezig was, startte voorzitter Rinze Bouius om exact 20:00 uur een nieuwe vergadering met dezelfde agenda.

Eerst werden de notulen en de diverse verslagen behandeld. Het bestuur had een brij aan informatie uitgedeeld. Het kostte de aanwezigen soms enige moeite om het juiste verslag onder ogen te krijgen. Maar ook de voorzitter deelde hierin. Af en toe liep de vastgestelde volgorde van de agenda niet één op één met het behandelde verslag. Gelukkig kenden de verslagen, die er verzorgd uitzagen, een duidelijke paginanummering. Onder leiding van het bestuur werden de leden dan naar het juiste document geloodst.

Opvallendste zaken waren naast de aanwas van enige jeugdleden, het verlengen van het contract met trainer Sybren van Bethlehem en het realiseren van een schuilgelegenheid. Het jaar 2002 kende in de competities geen kampioenen, wel werden er na het Boarnsterhimtoernooi twee ‘dubbels’ als winnaar gehuldigd.

“Financieel gezien hebben we een gezonde club”, was de constatering van de voorzitter na de behandeling van het financiële verslag 2002 en de begroting 2003. Het voorstel van het bestuur om het batig saldo á € 3161 te reserveren voor resp. ‘de voorziening kunstgrasbanen’ en het ‘eigen vermogen’ werd door de vergadering goedgekeurd.

Hoewel de afdracht richting de KNLTB wederom verhoogd wordt, denkt het bestuur vooreerst nog niet aan het verhogen van de contributies. Dit zal waarschijnlijk wel zijn beslag krijgen in 2004 of 2005. Tegen die tijd is de kans ook aannemelijk dat de banen aan vervanging toe zijn. De baancommissie – die als enige haar verslag altijd mondeling brengt – gaf aan dat de banen nog in redelijke conditie zijn. “De afwatering is nog goed en de banen zijn nog niet glad. Het goede onderhoud draagt natuurlijk ook bij aan de goede gesteldheid van het speelveld”, aldus een woordvoerder van deze commissie.

Na het punt ‘Bestuursverkiezing’ plaatste de voorzitter nog een kritische kanttekening t.a.v. het aantal vrijwilligers bij de vereniging. Met name in het bestuur en in een paar commissies heeft TV Eernum te kampen met een onderbezetting. Er werd dan ook met klem een beroep op de aanwezigen en de overige leden gedaan om na te denken over deze constatering. Tot slot werden nog een aantal personen in de bloemetjes gezet. Om ca. 21:30 waren alle agendapunten afgehandeld en sloot de voorzitter de vergadering.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen