Voorzieningen no image

Gepubliceerd op 6 januari 2011 | door Redactie

0

Fusie Hervormden en Gereformeerden Grou – Jirnsum

De hervormden en gereformeerden van Grou en Jirnsum zullen per 16 januari officieel samen verder als Protestantse Gemeente in de Protestantse Kerk. Op die dag wordt de fusie afgerond met het ondertekenen van een zogenaamde verbintenisakte.

Het samengaan van de kerken in Grou en Jirnsum gaat waarschijnlijk de boeken in als een van de snelst geregelde PKN-fusies in de provincie, want in krap aan een half jaar tijd werd alles geregeld.
Oorzaak van de ‘speedfusie’? Het klinkt wat simpel, maar er kwam een nieuwe scriba in de kerkenraad: Jan Zetzema. Hij begon in februari vorig jaar aan zijn taak binnen de al samenwerkende gemeente. De kerkenraden van de Hervormde Sint Piter gemeente te Grou en de Gereformeerde kerk Grou-Jirnsum hadden al geruime tijd geleden geconstateerd dat samenwerking beter is dan naast elkaar verkrampt vasthouden aan tradities. ,,In september 2007 werd besloten een federatieovereenkomst aan te gaan. Geleidelijk zijn beide kerken naar elkaar toe gegroeid”, aldus Zetzema.
Hij zag echter dat er niet werd ,,doorgepakt”. ,,Je moet op een bepaald moment ook een datum stellen. Zeggen: dan gaan we samen. Klaar.” Zetzema kwam met een plan voor een deadline en zei: regel het gewoon voor het einde van het jaar.
Nee, Zetzema heeft het zeker niet alleen klaargespeeld, maar speelde wel een belangrijke coördinerende rol. Hij ging zelf onder meer in gesprek met mensen in Berltsum hoe zij daar het plaatselijke fusieproces hadden begeleid, schakelde adviseur dr. Klaas Dijkstra van de Protestantse Kerk in Nederland in, en klopte bij de classis aan met de boodschap dat ,,haast maken” geboden was.

Hobbel

,,De wil was er bij de mensen en de gemeente. Je moest de betrokkenen soms echter wat gemotiveerd houden om alles voor elkaar te krijgen”, aldus Zetzema.
Een fusiebesluit heeft namelijk een besluit van de kerkelijke gemeenten nodig en moet bekrachtig worden door de classis. Daar zat een aardige hobbel in de weg. Hervormd Jirnsum viel namelijk onder de classis Franeker. Bij een toevoeging aan Grou zou dat betekenen dat de kerkleden overgingen naar de classis Leeuwarden. ,,Ze moesten dus de grenzen wijzigingen.” Die toestemming is er nu. De hervormden van Jirnsum vallen nu ook officieel onder de regionale kerkvergadering van Leeuwarden.
Op 31 december werden alle officiële handelingen al verricht zoals het tekenen van de fusieakte en het regelen van de materiële zaken, over bezittingen en goederen.
De fusiegemeente gaat ongeveer zeshonderd leden tellen. ,,Volgende week zondag ronden wij de fusie af. Wij hebben bewust gekozen voor een onderscheid tussen de formele kant en de geestelijke kant. De laatste willen we tijdens de dienst op 16 januari benadrukken.”

Levende kerk

Transparantie en een open blik voor veranderingsprocessen is het motto voor de toelomst. ,,Wij willen een levende kerk zijn die flexibel inspeelt, en zich ook aanpast, aan nieuwe ontwikkelingen.”
De fusie wordt gevierd met een eredienst die om 11.00 uur begint in de Sint Piter kerk te Grou. Voorganger is de eigen predikant ds. Pieter Dijkstra. Het orgel wordt bespeeld door Hans Bijker. De cantorij, onder leiding van Jan Breimer en enige jeugdmuzikanten, verlenen medewerking aan de dienst.
Na de kerkdienst is er in multifunctioneel centrum ‘De Boei’ (de voormalige gereformeerde kerk ) een hapje en een drankje. Om 14.30 uur staat het einde van de feestzondag gepland.
De kerkelijke gemeente gaat voortaan verder onder de naam Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen