Nieuws sylsbrege

Gepubliceerd op 6 april 2012 | door Redactie

0

Geld voor nieuwe Sylsbrêge verdwenen?

Waar de geruchten vandaag komen is onduidelijk maar niets is minder waar. De provincie Fryslân heeft een investeringsbudget van 2,3 miljoen gereserveerd voor een oplossing voor de Sylsbrêge in Jirnsum, aldus Steven Duursma, projectleider van de provincie. Dhr. Duursma heeft ons een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken en het proces.

Om verschillende redenen is er nog steeds niet duidelijk hoe de nieuwe brug en de verkeerssituatie rond de Sylsbrêge er uit komt te zien. Door de financiële malaise bij de gemeente heeft het project twee jaar op slot heeft gezeten.

Uit de documentatie rond de gemeentelijke raadsbesluiten:

 • De door het dorp gekozen variant behelsde een nieuwe brug én een nieuw weggedeelte. Deze variant blijkt echter € 1,3 mln duurder dan een variant waarbij er een nieuwe brug vlak naast de huidige komt zonder een nieuw aan te leggen weggedeelte. De gemeente zou € 600.000 bijdragen in dit project. Nu echter geen aanvullende gemeentelijke bijdragen meer mogelijk zijn heeft de provincie moeten besluiten te kiezen voor de goedkoopste variant. De provincie heeft verder aangeboden om het project Sylsbrêge met eigen provinciale middelen en op eigen risico te realiseren….
 • Bij raadsbesluit is er ingestemd met de voorgestelde insteek voor het vaar- en verkeersknelpunt Jirnsum: nieuwe brug 2.50m doorvaarthoogte naast huidige brug met waar nodig door de gemeente te realiseren aanvullende verkeersmaatregelen.
 • Eind februari is er een bijeenkomst geweest met een kerngroep waarin provincie, gemeente, omwonenden, de stichting Molehiem en plaatselijk belang irnsum bij aanwezig waren. Dit overleg heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Helaas wilden enkele aanwezigen niet meewerken aan een oplossing binnen de grenzen van het raadsbesluit.

  Provincie: opnieuw overleg
  Binnenkort zal er opnieuw een overleg worden gepland door de provincie. Hierbij zullen worden uitgenodigd: omwonenden vanaf de brug tot het kruispunt bij De Twee Gemeenten en vertegenwoordigers van de stichting Molenhiem en Plaatselijk Belang Irnsum. Doel is om dan, binnen de grenzen van het raadsbesluit, gezamenlijk constructief mee te denken over oplossing. Tijdens dit overleg zal er geen ruimte meer zijn om in te gaan op het raadsbesluit en de vorming daarvan.

  Uitganspunt is dat aansluiting op een toekomstige rondweg naar de Rijksweg / Overijsselsestraatweg mogelijk moet blijven. Daarnaast moet er een veilige verkeerssituatie voor fietsers worden gerealiseerd.

  Een wens van Jirnsum is ook om de verkeerssituatie van de Grousterdyk in dit project aan te pakken. Deze route wordt nu veel gebruikt als sluiproute van en naar de A32 en Grou. Het omleiden van vrachtverkeer speelt hierin ook een belangrijke rol. Hoewel de gemeente heeft aangegeven dat dit laatste niet mogelijk is, gaat de provincie met de gemeente om tafel om te kijken naar mogelijkheden om het vrachtverkeer toch om te leiden.

  Keuze
  In overleg met het dorp zal er uiteindelijk een keuze worden gemaakt. De verwachting is dat dit voor het einde van dit jaar zal lukken. Daarna kan er gestart worden met de voorbereidingen van de ontwerp- en realisatiefase.

  Verantwoordelijkheid
  De gemeente is verantwoordelijk voor het project. Zoals ook uit het raadsbesluit blijkt, zal de uitvoering bij de provincie komen te liggen.

  Ook bij plaatselijk belang en de inwoners van Jirnsum ligt een verantwoordelijkheid. Willen we als dorp een betere situatie creëren dan zullen we gezamenlijk de handen uit de mouwen moeten steken en gezamenlijk op een positieve manier mee moeten werken aan een oplossing. Alleen dan blijft er zicht op verbetering.

  Enkele omwonenden schijnen inmiddels bezig te zijn met het opstellen van een wensenpakket waarin alle wensen van de omwonenden worden gekend. Dit wensenpakket richt zich uitsluitend op een oplossing en niet op het proces. 
  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Back to Top ↑