Nieuws no image

Gepubliceerd op 14 juni 2002 | door Redactie

0

Gemeente geeft geen vergunning voor bouw 2e bedrijfswoning

De maatschap Rotteveel – Schilder heeft reeds in juli 1997 aangegeven dat het bedrijf een volwaardig agrarisch tweemansbedrijf is. In die hoedanigheid werd een 2e bedrijfswoning wenselijk geacht. De gemeente was echter van mening dat hier geen sprake was van een volwaardig tweemansbedrijf en bevestigde dit schriftelijk in september 1997.

De aanvrager heeft in een mondeling onderhoud de gemeente laten weten het niet eens te zin met dat standpunt. Ook was een 2e bedrijfswoning wel degelijk gewenst, aangezien er vaak sprake is van vervanging en waarneming. Bovendien wil Rotteveel niet in de bebouwde kom wonen.

De zaak neemt een wending als de gemeente in juli 1998 wederom een besluit neemt. Omdat de maatschap nu wel voldoet aan de voorwaarden van een agrarisch tweemansbedrijf, verstuurd de gemeente in augustus 1998 een principebesluit. Hierin wordt toestemming gegeven tot het verlenen van medewerking voor de bouw aan de Rijksweg 198 (= locatie bedrijf), mits door G.S. de benodigde ontheffingen worden verleend.

De maatschap reageert positief en dient in januari 1999 de bouwaanvraag in. Echter nu is het de beoogde plaats van de woning die problemen oplevert. De door aanvrager geplande locatie ligt aan de Wjitteringswei en dus niet op het perceel van het bedrijf zelf. De grond aan de Wjitteringswei is uitsluitend bestemd voor agrarische cultuurgrond.

Na veel telefonisch en schriftelijk overleg tussen beide partijen over o.a. locatie en bijbehorende bestemmingsplannen, is er op 23 november 2001 opnieuw een verzoek bij de gemeente ingediend om medewerking te verlenen aan de bouw aan de Wjitteringswei. Op de commissievergadering van 4 april jl. is er reeds uitgebreid aandacht aan geschonken aan bovenstaande en ook op 18 juni a.s. zal de raad zich er opnieuw over buigen.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen