Nieuws

Gepubliceerd op 13 oktober 2015 | door Redactie

0

Gemeente investeert in dorpsplein en entrees

Het dorpsplein en de entrees van de Rijksweg zullen in 2017 worden heringericht. De gemeente Leeuwarden heeft hiervoor budget gereserveerd. De bedoeling van de herinrichting is dat recreanten en toeristen zich meer welkom voelen, en de mogelijkheden van het dorp meer uitbuiten voor een langer bezoek aan het dorp. Daarvoor moet de identiteit van het oude dorp worden versterkt zodat zij hun weg beter vinden en een langere tijd in het dorp doorbrengen. De veranderingen moeten als een katalysator werken voor de voorzieningen in het dorp.

Al vanaf 2007 zijn werkgroepen van Plaatselijk Belang bezig met een nieuw centrumplan. Het gaat dan om het gebied tussen de Boorn, de doopsgezinde kerk, de supermarkt en de ijsbaan. De bedoeling is dat de openheid tussen de Boorn en de ijsbaan blijft en versterkt wordt, maar dat er wel meer het idee van een plein ontstaat, dat op verschillende manieren kan worden gebruikt. Het plan van BügelHajema Adviseurs uit 2009 zal als basis dienen, maar moet nog op detailniveau worden bekeken en verder uitgewerkt worden. Het plan zal zo’n 260.000 euro gaan kosten, waarvan 175.000 euro beschikbaar wordt gesteld door de stichting Molehiem. De gemeente legt de ontbrekende 85.000 euro bij.

De entrees van de Rijksweg naar het centrum van het dorp zijn bij de aanleg van de rondweg in 1993 heringericht. Ze zijn ingericht als verblijfsgebied om duidelijk te maken dat dit geen doorgaande route meer is voor de automobilist. Daardoor hebben ingangen naar het centrum echter nu de sfeer van woonstraten, vanwege de materiaal- en beplantingskeuze en het slingerende profiel. Door verandering van materiaal (o.a. groen) en vormgeving zullen twee nieuwe ingangen gecreeërd worden, die vanuit toeristisch oogpunt laten zien dat dit de weg naar de oude dorpskern is, zonder het idee te geven dat dit de doorgaande (sluip)route is. De gemeente heeft 180.000 euro gereserveerd voor de herinrichting van de entrees.

Na de herinrichting heeft Plaatselijk Belang Irnsum zich ingezet om bovengenoemde plannen bij de gemeente op de agenda te krijgen. Dat is goed gelukt. In totaal zal de gemeente Leeuwarden 650.000 euro investeren in de wensen en knelpunten van de bewoners van de ‘nieuwe’ dorpen, te weten Jirnsum, Warten, Warstiens, Wergea en Reduzum. Voor Jirnsum wordt het meeste geld uitgetrokken.

entree

Eén van de entrees van de Rijksweg die met geld van de gemeente Leeuwarden aantrekkelijker zullen worden gemaakt .
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen