Nieuws no image

Gepubliceerd op 1 april 2002 | door Redactie

0

Grootse plannen gemeente voor Jirnsum (DIT WAS EEN 1 APRIL GRAP)

Als eerste is er dus een ambitieus plan om alle sportverenigingen uit Jirnsum aan de overkant van de Boarn onder te brengen. Dit vloeit enerzijds voort uit de vraag (van Plaatselijk Belang) naar extra woningen. Dit is wel bovenop het reeds toegewezen contingent. Anderzijds uit de harde constatering dat de woningbouw in Grou z’n maximum heeft bereikt. Er is de komende jaren in Grou geen ruimte meer voor het realiseren van extra kavels. “Ut sit der op slot”, aldus de gemeente. Uitbreiding richting Jirnsum was al eens een optie, echter kiest men nu eerst voor het extra toewijzen van woningen aan een aantal kleine kernen. Dat Jirnsum het meeste (ca. 18) krijgt toegewezen ligt volgens de gemeente aan de gunstige infrastructuur en de ligging t.o.v. Grou. Voorwaarde in deze is wel dat de woningen al in 2007 opgeleverd moeten worden.

De woningen mogen, gezien het bestemmingsplan en de vaststaande afspraken uit de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, uitsluitend binnen de huidige dorpskom worden gebouwd. Het direct benutten van de grond van de verkochte camping zou dan eerst voor de hand liggen, ware het niet dat de projectontwikkelaar dit op het vastgelegde tijdstip (2010) wil doen. Dat nu de grond van de sportvelden in de ogen van de ambtenaren uit Grou een andere bestemming dient te krijgen, is bij Plaatselijk Belang in het verkeerde keelsgat geschoten. Deze plannen waren er in een grijs verleden ook al eens, maar toen verzette zowel Plaatselijk Belang als de Sportstichting zich hevig. Reden destijds om het plan in de koelkast te zetten. En nog niet te vernietigen blijkt nu.

Om inzake voornoemd plan snel knopen door te hakken wil de gemeente naast het nieuwe sportcomplex in Jirnsum-Oost een multifunctioneel en recreatieve voorziening kwijt. In ieder geval moet er weer ruimte worden gecreëerd voor het aanleggen van een nieuwe camping. Deze plannen zijn eerder besproken en op dit moment al concreet uitgewerkt. Ten zuiden van de camping, richting het PM-Kanaal heeft men het plan om – kleinschalig – enige vakantiewoningen te plaatsen. Deze woningen gaan buiten het reeds verdeelde contingent om. Tot slot dient er tussen de nieuwe camping en het vakantiepark een insteekhaven worden gerealiseerd dat plaats moet bieden aan ca. 110 vaartuigen.

Over de financiering doet de gemeente niet geheimzinnig. Want naast de verkoop van (sport)grond aan een projectontwikkelaar en de te krijgen (rijks)subsidies is er altijd nog een ‘potje’ waar Jirnsum recht op heeft. Hierbij doelt men op de gelden (lees: afkoopsom) die zijn vrijgekomen uit de verkoop van de camping. Middels diverse instanties (provincie, Brussel) kan dit bedrag behoorlijk verhoogd worden, aldus een citaat uit de brief.

Zodra er nieuwe informatie is wordt dit aan u verteld!

Voor reacties richting Plaatselijk Belang kunt u mailen. Stuur dan een email naar Plaatselijk Belang Irnsum voor meer info.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen