Nieuws no image

Gepubliceerd op 4 oktober 2011 | door Redactie

0

Herindelingsnieuws Boarnsterhim

De herindeling van Boarnsterhim is een unieke gebeurtenis. Het is niet eerder voorgekomen dat een gemeente op eigen initiatief wordt opgeheven en opgedeeld over vier buurgemeenten. In het zogeheten Herindelingsontwerp zetten de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten de redenen voor de herindeling, de wijze van opdeling en de nieuwe geografische grenzen helder op een rij.
De daaraan toegevoegde Bestuursovereenkomst bevat de afspraken op hoofdlijnen over de uitvoering van de ‘boedelscheiding’. De afspraken die het personeel aangaan, worden met de ondernemingsraden en vakbonden verder uitgewerkt.

De vijf colleges gaan een intentieovereenkomst sluiten met afspraken over het handhaven van het voorzieningenniveau in de betrokken dorpen. Deze stukken zijn ook te lezen en te downloaden via de website over de herindeling Boarnsterhim (opent in nieuw venster).
 
Op 22 november 2011 komt het herindelingsvoorstel in alle vijf gemeenteraden aan de orde. Als alle gemeenteraden hiermee instemmen, kunnen de inwoners van de vijf gemeenten dit voorstel op hun eigen gemeentehuis inzien. De burgers krijgen vervolgens acht weken de gelegenheid om hun mening over het voorstel kenbaar te maken. Die inbreng wordt samengebracht in een reactiedocument. Dit document wordt bij het definitieve herindelingsvoorstel gevoegd. De vijf gemeenten geven voor 22 november aanstaande op eigen wijze invulling aan het informeren van hun inwoners.

In het voorjaar van 2012 nemen de gemeenteraden een besluit over het definitieve herindelingsontwerp. Dit besluit wordt via de provincie Fryslân, met goedkeuring van de Gedeputeerde Staten, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd. De 1e en 2e kamer moeten het voorstel uiteindelijk goedkeuren. Daarna wordt de herindeling van Boarnsterhim op 1 januari 2014 een feit.

Nieuwe website
De voortgang van het herindelingsproces is te volgen op de gezamenlijke website (opent in nieuw venster). Deze website biedt informatie over het proces van de herindeling en de nieuw te vormen gemeenten.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen