Nieuws no image

Gepubliceerd op 18 december 2002 | door Redactie

0

Herinrichting waterkering Kromme Grouw

Een Jirnsumer onderneming had ook een bod gedaan via de openbare aanbesteding. De opdracht werd echter toegekend aan aannemer Oosterhuis uit Nijeveen. Deze zal de werkzaamheden verrichten voor een bedrag van € 550.000 exclusief BTW.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de uitvoering. Zo moet de bestaande waterkering te allen tijde op de bestaande hoogte gehandhaafd blijven, zo niet worden verhoogd. En ten aanzien van het transport van de grond – er wordt circa 50.000 m3 nieuw zand en klei ingebracht – heeft het Waterschap de voorwaarde gesteld dat dit, via een tijdelijke ingericht depot aan De Syl, over het water moet geschiedden.

Er wordt begonnen met het graven van proefsleuven en het inrichten van het overslagterrein (= depot). Daarnaast zal er een open bemaling worden gerealiseerd en worden de huidige damwanden en beschoeiingelementen verwijdert. Maar het meeste voorwerk zit in het baggeren en het afvoeren van de huidige grond en slib.

De watergangen worden dus opgeschoond. De oevers worden voorzien van nieuw zand en klei. Ook worden er kraagstukken met bestorting en tuigsteigers aangebracht en er zal nieuw riet worden geplant. Hierdoor ontstaan straks meer stukken ‘natuur’, waarvoor weer subsidie ter verkrijgen is. Maar tevens worden er duikers gelegd en zullen de diverse terreinafscheidingen van de verschillende perceeleigenaren worden vernieuwd.

Al met al wordt de Kromme Grouw over het gehele traject tussen de vijf en tien meter smaller gemaakt. Het gaat echter niet ten koste van de waterberging. Ook de boezemoppervlakte blijft gelijk. Als de omstandigheden het toelaten wordt er in januari 2003 begonnen met de werkzaamheden. In ieder geval zal de oplevering vóór 1 juni 2003 moeten plaatsvinden.

In onderstaande figuur een deel van één van de bouwtekeningen:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen