Aanpassen no image

Gepubliceerd op 16 april 2008 | door Redactie

0

Historie

In december 1931 stak een aantal Jirnsumers de koppen bij elkaar om te komen tot oprichting van een voetbalvereniging, hetgeen resulteerde in een oprichtingsvergadering op 28 december 1931. Deze vergadering stond onder voorzitterschap van de heer Eise Riemersma. Als bestuursleden werden op deze vergadering gekozen de heren Jasper van Dijk (secretaris), Teade Punter (penningmeester), Fokke van der Meer en Sjirk Douna.

Het moet de thans nog in leven zijnde leden en de nabestaanden van de overleden leden van het toenmalig bestuur een waar genoegen zijn te constateren dat waar zij begonnen zijn is uitgegroeid tot een florerende vereniging. Zij hebben ook de ontwikkelingen kunnen meemaken ten aanzien van de uitbreiding en het onderhoud der velden en de accommodaties die tot stand zijn gekomen, iets waar jarenlang naar uitgezien was.

Op de toenmalige vergadering werd op voorstel van voorzitter Eise Riemersma besloten de clubkleuren te bepalen op oranje-zwart. De contributieregeling werd als volgt samengesteld.
– Voor ieder werkend lid bedraagt de contributie fl 0,10 per week.
– Voor aspiranten fl 0,05 per week.
– Verder was ieder nieuw lid verplicht een bedrag van fl 1,– te betalen.
– Donateurs betaalden fl 1,– per jaar.

Op 31 januari 1932 werd de eerste vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen R.V.C. uit Reduzum. Jirnsum won met 3-2. De secretaris schreef er destijds dit van:

“De wedstrijd liep vlot van stapel. En een talrijk publiek woonde deze wedstrijd bij. Als scheidsrechter fungeerde de heer H. van der Molen uit Akkrum”.

De oudere spelers en toeschouwers, die vandaag de dag in de pauze van een voetbalwedstrijd een kop koffie kopen in ‚”De Voltreffer”, zullen vaak nog wel eens met hun gedachten terugkeren naar hun spelersjaren.

Accomodatie
Toen de voetbalclub begon te schoppen op ‚”it bleekje”, was er helemaal geen accommodatie.
De spelers verkleedden zich in het café, deden de overjas over het voetbalpakje heen, en gingen dan lopend door het dorp naar het veld. In de pauze werd de thee op het veld opgedronken. Na afloop van de wedstrijd, vaak smerig en uitgeput weer naar het café toe, waar de kastelein dan wastobben en emmers water klaar had staan, zodat de spelers zich weer een beetje van de ergste vuiligheid konden ontdoen.
Eind 1934 kwam er een box op het veld, welke zo’n f 100,– gulden had gekost.Het hele geval bestond uit een ijzeren raamwerk, omkleedt met gegalvaniseerde golfplaten, een blikken box. Deze heeft jaren dienst gedaan, niet om in te verkleden, maar alleen voor het ophangen van een jas, en om in de pauze staande weg een kop thee te drinken. Het “wassen” en verkleden bleef in het café. Pas in 1958 kwam er het goede nieuws van de gemeente Rauwerderhem, dat men de voetbalclub een subsidie wou geven van fl 1500,– voor de bouw van een nieuwe box. Deze box werd voorzien van wasbakken en aangesloten op de waterleiding. Eind jaren zestig waren deze voorzieningen al weer lang achterhaald, want overal waar Jirnsum voetbalde, waren de kleedruimten voorzien van wc’s, douches en vaak ook nog een kantine. Er werd begin jaren zeventig weer contact gezocht met het gemeentebestuur, ook werd er in 1974 een fancy-fair georganiseerd voor de nieuwe kleedruimten. De plannen waren al zover, dat het alleen nog wachten was op subsidies van gemeente, provincie en N.S.F. In 1975 werd zelfs een brief geschreven aan de koningin, waarin haar gevraagd werd haar invloed aan te wenden om de bouw van een kleedgelegenheid met kantine van de grond te krijgen. Of de koningin persoonlijk heeft ingegrepen, is niet bekend, maar op 28 november 1975 kon de vlag in top, er kwam bericht dat er een subsidie gegeven werd van 95% van de kosten.
Er werd redelijk snel met de bouw begonnen van een kantine met 4 kleedboxen. De ingebruikneming van dit heugelijke feit werd op 3 juni 1977 gevierd met een wedstrijd tegen SC Heerenveen. Deze wedstrijd werd door een tactisch sterk en met zeer veel inzet voetballend Jirnsum met 3-2 gewonnen!. Jirnsum verscheen zelfs in nieuwe shirts met rugnummers. Met muziek op het veld en een verloting in de pauze had het 300 man tellend publiek een genoeglijke voetbalavond in Jirnsum.

Voorafgaande aan deze wedstrijd vond de onthulling plaats van de naam van de accommodatie. Er was een prijsvraag uitgeschreven door de jeugdcommissie onder de voetbaljeugd. De ingestuurde naam van Anne Bertus van der Meulen bleek de winnende te zijn en vanaf dat moment prijkt de naam “De Voltreffer” op de kleedaccommodatie.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen