Nieuws hoewiltuwonen

Gepubliceerd op 5 februari 2021 | door Redactie

0

Hoe wilt u wonen nu of in de toekomst?

Een bericht van Gemeente Leeuwarden

Geachte heer/mevrouw,

Hoe wilt u wonen nu of in de toekomst? Dat is wat wij graag van u willen weten!

Nieuw woonbeleid voor de dorpen

Door uitbreiding van de gemeente in 2018 met een behoorlijk aantal dorpen, past het huidige woonbeleid onvoldoende bij de specifieke woonvraag in de dorpen. Daarom is de gemeente begonnen om nieuw woonbeleid te maken, waarbij zij het van belang vindt om te horen wat de behoefte in de dorpen is.

Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we niet vanuit het gemeentehuis doen. We werken daarom samen met de plaatselijke dorpsbelangen.

Digitale vragenlijst

Om goed woonbeleid te maken, is het nodig om informatie te hebben over wat u als dorpsbewoner vindt. Hoe wilt u graag wonen? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u kijkt naar de woningen? We kunnen vanwege corona nu geen fysieke gesprekken voeren. Daarom hebben we een digitale vragenlijst gemaakt samen met een klankbordgroep die bestaat uit leden van dorpsbelangen. 

Uw woonwensen zijn belangrijk

Wij zijn erg benieuwd naar uw woonwensen. Heeft u bijvoorbeeld de wens om te verhuizen, bent u op zoek naar een huurwoning of koopwoning, of heeft u een andere woonvraag? Dit kunt u allemaal aan ons laten weten door de vragenlijst in te vullen. Ook de woonwensen van uw meerderjarige kinderen willen wij graag weten. Het maakt niet uit of zij thuis wonen of al op zichzelf wonen. Wilt u hen ook vragen om de vragenlijst in te vullen? 

Hoe verder?

De antwoorden gaan we gebruiken om het nieuwe woonbeleid voor de dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoefte van dorpsbewoners. De resultaten uit deze vragenlijst helpen daarbij. Uw dorpsbelangen kan de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente. 

Nieuw woonbeleid voor de dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd gaan of kunnen worden. De uitwerking van het beleid gaan we samen met het dorp bespreken en uitwerken. 

Uw mening is waardevolle informatie

Samen met uw plaatselijke dorpsbelangen hopen we dat zoveel mogelijk bewoners en uit/thuiswonende kinderen deze vragenlijst invullen. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de vragenlijst of over het woonbeleid? Neemt u dan gerust contact op met Aletta Kalma-Reinders (14 058, wonen@leeuwarden.nl) of zoek contact met uw dorpsbelang. Via het dorpsbelang of dit mailadres kunt u ook een papieren vragenlijst opvragen.

Ook namens uw dorpsbelang dank ik u alvast hartelijk voor het invullen van de vragenlijst. Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden.

Via deze link https://surveys.enalyzer.com?pid=b3c6f3c7 kunt u de vragenlijst digitaal invullen.
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen