Dorpshuis no image

Gepubliceerd op 3 juli 2013 | door Redactie

0

Horen, zien en spreken

It bestjoer fan it MFC organisearret yn gearwurking mei de AFÛK de folgjende twa kursussen Frysk.

Voor niet Friestaligen

1 ) Cursus ‘LearmarFrysk’ module 1
U wilt de Friezen in uw omgeving verstaan en ook de Friese artikelen in de krant of op internet niet aan u voorbij laten gaan, dan is deze cursus iets voor u.
In deze module ligt de nadruk op het verstaan en lezen van de taal en de opbouw van een ruime woordenschat.

Startdatum: dinsdag 1 of 8 oktober 2013, de lessen zijn om de week
Locatie: MFC Jirnsum “It Kattehûs”, Rykswei 180, Jirnsum
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Cursusgeld: € 76,50 per persoon
Lesmateriaal: ± € 25,50 per persoon.

Belangstelling?
Neem dan voor 1 september contact op met Sake Janse van het MFC Jirnsum, tel. 0566-602110, e-mail: sakejanse@online.nl
Ook mensen van buiten Jirnsum zijn natuurlijk van harte welkom! De cursus gaat door wanneer er minimaal tien cursisten zijn.

Foar Frysktaligen

2 ) Kursus SkriuwmarFrysk module 1
Yn dizze kursus leare jo hiel praktysk hoe’t jo koarte teksten skriuwe. In goede basis mei de mooglikheid om dêrnei – mei module 2- jo skriuwfeardigens fierder út te wreidzjen

Startdatum: tiisdei 1 of 8 okt 2013, der wurdt om ‘e wike lesjûn
Lokaasje: MFC Jirnsum “It Kattehûs”, Rykswei 180, Jirnsum
Tiid: 19.30 oere – 21.30 oere
Kursusjild: € 76,50 de persoan
Learmiddels: ± € 26,00 de persoan.

Belangstelling?
Nim dan foar 1septimber kontakt op mei Sake Janse fan it MFC Jirnsum, tel. 0566-602110,
e-mail sakejanse@online.nl. Ek minsken fan bûten Jirnsum binne fansels tige wolkom!
De kursus giet troch as der minimaal tsien kursisten binne.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen