Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 26 januari 2007 | door Redactie

0

Jaarbijeenkomst Plaatselijk Belang

Op donderdag 22 februari is de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Irnsum e.o.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de Rijksweg 180.

Naast de gebruikelijke agendapunten vragen we uw aandacht voor twee onderwerpen.
Ten eerste het nijpende tekort aan bestuursleden. Na het vertrek dit jaar van drie leden bestaat het bestuur uit slechts de penningmeester, de notulist en de secretaris. Dit is niet genoeg, gezien de plannen voor het dorp in de komende jaren. Het ontbreekt het bestuur niet aan enthousiasme maar wel aan tijd en menskracht. Bent u geïnteresseerd, maak van de gelegenheid gebruik en meldt u aan bij de secretaris.

Ten tweede gaan we u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de pilot ‘Actieve Dorpsbenadering’. De werkgroepen hebben prioriteiten geformuleerd voor het komende jaar en vragen de vergadering hiermee in te stemmen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit, opdat u zich kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in het dorp Jirnsum.
Dus graag tot ziens op donderdag 22 februari.

Met vriendelijke groet,

Namens Plaatselijk Belang Irnsum e.o.
Renée Ruiten (0566-602529)
secretarispb@planet.nl

+++

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Irnsum e.o.

donderdag 22 februari 2007, aanvang 20.00 uur, ‘it Kattehûs’, Rijksweg 180

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarvergadering van 2 maart 2006

4. Jaarverslag 2006 van Plaatselijk Belang
Werkgroep Wonen, groen en verkeer
Werkgroep Voorzieningen
Werkgroep Recreatie en toerisme

5. Jaarverslag van de commissies
De Stim fan Jim
Jirnsum Online
Doarpsargyf Jirnsum
Speeltuincommissie

6. Financieel verslag 2006 en begroting 2007
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuw lid van de kascommissie

9. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar: Imkje de Goede, Luuc Elzinga en Petra Esser
– Koos Stornebrink heeft dit jaar zitting genomen in het bestuur en wordt nu officieel voorgedragen voor een bestuursfunctie
– Hierbij roepen we mensen op zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur te melden als kandidaatsbestuurslid.

10. Presentatie van de pilot Actieve Dorpsbenadering

11. Rondvraag

13. Sluiting

De genoemde jaarverslagen en financiële verantwoordingen staan in de Stim fan Jim van januari. Wilt u die meenemen naar de jaarvergadering.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen