Nieuws no image

Gepubliceerd op 3 maart 2006 | door Redactie

0

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

De heer Andringa van de Verhoevegroep kwam met twee boodschappen: uiteraard het goede nieuws dat de prijs dit jaar zou worden uitgereikt, maar ook dat het voor de laatste keer is dat de prijs uitgereikt ging worden…
In 1997, toen de nieuwbouw van de firma aan de Rijksweg plaatsvond, werd besloten om de Verhoeve Promotieprijs in het leven te roepen, om zo iets voor Jirnsum te doen. Het aantal genomineerden loopt inmiddels terug en al met al is door de VErhove Groep, tot spijt van Plaatselijk Belang, besloten om de prijs deze keer, de 9e keer inmiddels, voor het laatst uit te reiken.
Genomineerd voor de prijs zijn deze keer:
– Ruth Riemersma
– Bartele Kramer
– Chris Franssen
– Jappie Sikkema
– Arjen Schoustra
– Kat&Mûs 
– Symen Schoustra

De laatste, Symen A. Schoustra, ontvangt de Verhoeve Promotieprijs 2006, voor het werk dat hij op geschiedkundig en genealogisch vlak verricht. De resulaten van zijn werk publiceert Symen zowel in De Stim fan Jim als op zijn eigen website: www.irnsum.nl, een waardevolle aanvulling op de Jirnsumer website.

Na het uitreiken van de Verhoeve Promotieprijs vertelde de heer Gose Posthumus over het Pilotproject van de Fryske Greiden Groep. Jirnsum zal, gezamenlijk met Top&Twel, als pilot-dorp dienen. De Fryske Greiden Groep zet bureau Noordpeil met Plaatselijk Belang en bewoners aan de slag om te komen tot een activiteitenlijst die aansluit bij de Dorpsvisie. Hoe de uitvoering van zo’n activiteitenplan plaatsvindt, wordt na verloop van tijd duidelijker.

Naast de meer standaard agendapunten was het moment dat er afscheid werd genomen van de aftredende bestuursleden Ed den Dulk en Sije Bennie Dijkstra. Laatstgenoemde haalt enkele hoogte- en dieptepunten van het bestaan van Plaatselijk Belang aan en concludeert dat er in de afgelopen tijd in ieder geval als winstpunt is dat er gestructureerder wordt gewerkt binnen het PB. Zowel Den Dulk als Dijkstra worden toegesproken en in de bloemen gezet door Renée Ruiten, secretaresse.

Nieuw benoemd als leden in Plaatselijk Belang worden Luuc Elzinga en Petra Esser.

Op de agenda is ruimte voor toelichting op het Marketingplan door Luuc Elzinga. Een studieopdracht van CHN-studenten heeft diverse aandachtspunten naar voren gebracht. Daar waar bewoners nog meer aandachtspunten hebben om Jirnsum op de kaart te zetten, kunnen zij dit melden bij de heer Elzinga (via Plaatselijk Belang).

Ook is er een korte uitwerking van de punten die in de Dorpshop zijn besproken. Aan de hand daarvan wordt een prioriteitenlijst voorgesteld waarmee Plaatselijk Belang verder gaat werken. 
In de komende Stim fan Jim-uitgaven én op deze website zal PB daar verder op ingaan.

Even na 22.00 uur sloot de voorzitter de vergadering, waarna er nog ruimte voor een gezellige nazit was.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen