Nieuws no image

Gepubliceerd op 26 februari 2005 | door Redactie

0

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

De jaarvergadering werd gehouden in het compleet verbouwde dorpshuis. Een samenvatting van de belangrijkste punten:

Verhoeve Jirnsum Promotieprijs 2005
De genomineerden waren (in willekeurige volgorde):
1. Gabe en Klaske Kiestra
2. Jappie Hallema
3. Jan Sjonger
4. Yge Damsma
5. Bestuur Jeugdcentrum it Kattehûs
6. Festiviteiten kommisje de Jirnsumer Kat
7. Jappie Sikkema
8. Merke commissie
9. Vrijwilligers Multifunctioneel Centrum it Kattehûs

De Verhoeve Jirnsum Promotieprijs 2005 is gewonnen door de vrijwilligers van het Multifunctioneel Centrum it Kattehûs. De prijs werd uitgereikt door dhr. A. Andringa en dhr. S.C. Verhoeve, beide directieleden van de Verhoeve Groep. Bartle Kramer mocht de prijs namens de vrijwilligers in ontvangst genomen. In zijn speech roemde dhr. Andringa de inzet van alle vrijwilligers die het dorpshuis hebben gemaakt tot wat het nu is. Een mooie bekroning op het geweldige werk wat deze vrijwilligers hebben verricht!


Overigens zijn de genomineerden 6 en 8 een en dezelfde. Een misverstand door de naamswijziging van “Merke commissie” naar “Festiviteiten Kommisje”.

Mededeling t.a.v. trapveldje
Op het allerlaatste moment is er toch nog een bezwaarschrift ingediend tegen het trapveldje naast het kerkhof bij de Himdyk. Dit was een enorme tegenvaller voor alle betrokkenen. Men dacht aan de slag te kunnen gaan maar een omwonende verhindert dit nu. Vanwege het feit dat het bezwaarschrift op het allerlaatste moment is ingediend, deelde voorzitter Sije Bennie Dijkstra (op persoonlijke titel) een gele kaart uit aan deze omwonende. Hij hoopte dat de betreffende persoon het bezwaarschrift alsnog in zou trekken. Zoniet dan wordt de gele kaart omgezet in een rode, aldus Dijkstra.

Dorpsvisie
Bert de Jong gaf een toelichting op de status van de dorpsvisie en de prioritering die daarin wordt gehanteerd. Door het project “Friese meren” en het feit dat er mogelijk extra woningen aan Boarnsterhim worden toegewezen zijn de prioriteiten enigszins verschoven. Dit zijn namelijk twee grote kansen voor Jirnsum waar direct aandacht voor is vereist. Voor het definieren van projecten o.b.v. de dorpsvisie worden 3 werkgroepen in het leven geroepen met de volgende aandachtsgebieden: scholen/voorzieningen, toerisme/recreatie en woningbouw.

Bestuursverkiezing
Het bestuur van Plaatselijk Belang is sinds kort weer op volle oorlogssterke (acht bestuursleden en een notuliste). Op de vergadering werd bekend gemaakt dat Bert de Jong en Ed den Dulk uit het bestuur stappen. Voor het bestuur was dit een kleine tegenvaller. Beide heren gaan andere zaken oppakken. Met name de stap van Den Dulk is nog wel even het vermelden waard. Hij wordt namelijk de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging. Voor hem een jongensdroom, voor de vvi een aanwinst!

Baukje Terwisscha van Scheltinga was aftredend en niet verkiesbaar. Zij werd door Ed den Dulk toegesproken met mooie woorden en zelfs met enkele gedichten. Baukje heeft jaren uitstekend werk verricht voor Plaatselijk Belang, en dus voor Jirnsum, gedaan. Ze kreeg van de aanwezigen een groot applaus. René Ruiten neemt haar functie over.Ed den Dulk en Baukje Terwisscha van Scheltinga


De vergadering werd mooi op tijd (21:40) gesloten. Menigeen bleef nog even plakken aan of bij de bar voor een drankje en een hapje.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen