VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 21 oktober 2003 | door Redactie

0

Jaarvergadering V.V.Irnsum 2003

Hierbij de agenda van de jaarvergadering:

1. Opening
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2002
4. Jaarverslag seniorencommissie
5. Jaarverslag jeugdcommissie
6. Club van 100
7. Sponsorcommissie
8. Financieel jaarverslag 2002-2003 / Begroting 2003-2004
9. Vaststellen contributie seizoen 2003-2004
10. Vaststellen donateursbijdrage vanaf 2004
11. Verslag van de kascommissie
12. Verkiezing leden kascommissie
13. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Hendrik Bergsma
Kandidaat: Piet de Jong

PAUZE

14. Voorstel en stemming tot de vaststelling van nieuwe statuten
15. Voorstel en stemming tot de vaststelling van de nieuwe structuur
16. Voorstel en stemming tot de vaststelling van een technisch beleidsplan
17. W.v.t.t.k. / Rondvraag
18. Sluiting

Het financieel jaarverslag, de concept statuten en het concept technisch beleidsplan zijn vanaf 20 oktober op aanvraag te verkijgen bij de secretaris: Anneke de Jong-Visser, Douwemastraat 94 te Jirnsum
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen