VV Irnsum no image

Gepubliceerd op 15 oktober 2002 | door Redactie

0

Jaarvergadering V.V.Irnsum 28 Oktober 2002

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2001
4. Jaarverslag seniorencommissie
5. Jaarverslag jeugdcommissie
6. Jaarverslag activiteitencommissie
7. Financieel jaarverslag 2001 – 2002 en begroting 2002 – 2003
8. Vaststellen contributies seizoen 2002 – 2003
9. Verslag kascommissie
10. Verkiezing leden kascommissie

PAUZE

11. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Bauke de Haan
Aftredend en niet herkiesbaar: Niek Haringsma, kandidaat: Libbe de Vries
Aftredend en niet herkiesbaar: Sippie van den Berg, kanidaat: Anneke de Jong

De namen van tegenkandidaten dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur bekend te zijn.

12. Club van 100
13. Sponsorcommissie
14. W.V.T.T.K
15. Rondvraag

SLUITING

Het financieel jaarverslag is op aanvraag te verkrijgen bij het bestuur.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen