MFC it Kattehûs

Gepubliceerd op 15 april 2018 | door Redactie

0

Jaarverslag 2017 It Kattehûs

Algemeen

2017 begon hoe wij 2016 hebben afgesloten. Een bestuur dat nog steeds aan veranderingen onderhevig was, de nasleep van het besluit van het (helaas) moeten sluiten van het jeugdcentrum en daarmee het mislopen van inkomsten. Het eerste half jaar was het erop of eronder voor het voortbestaan van het dorpshuis. Gelukkig kwam er vanaf september versterking door Helma Kalsbeek-Peterse voor de functie van secretaris en vanaf november kwamen Henny Joustra-Welboek en Nynke van der Wal in de activiteitencommissie van MFC it Kattehûs. Vanaf januari 2018 neemt Henny Joustra-Welbroek de functie van planner over van Sake Janse die dit nog altijd deed. Wij zijn Sake Janse zeer erkentelijk voor de lange tijd dat hij zich heeft ingezet voor MFC it Kattehûs.

Tevens kreeg het bestuur bericht van de gemeente Leeuwarden dat, om de horecavergunning te behouden iets aan het luchtventilatiesysteem gedaan moest worden. De vergunning is tijdelijk verlengd tot 1 juli 2018. In 2017 is een start gemaakt met het orienteren naar de mogelijkheden van een systeem en de bijbehorende kosten.

Zaalverhuur

In 2017 heeft Kids First een definitief huurcontract met Stichting MFC afgesloten. Zo bleef de peuterspeelzaal in It Kattehûs gehuisvest. Inmiddels is er ook een nieuwe huurder voor het voormalig jeugdhonk: Atelier Houten Klaas. Momenteel is het bedrijf nog druk met de inrichting maar het is de bedoeling dat hij op ambachtelijke wijze allerlei houten meubels maakt en workshops gaat geven.

Financieel heeft Stichting MFC een beter jaar gedraaid. De Grutte Seal, Molehiemseal en Lytse Seal zijn meer dan voorheen verhuurd, daarnaast zijn er meer activiteiten georganiseerd en alles bij elkaar meer consumpties, ook is er teruggave van energiebelasting geweest.

De drie zalen in de losse verhuur zijn als volgt verhuurd in 2017:
De Grutte Seal 39 dagdelen bezet, waaronder op maandagavond door het zangkoor MeiMeKoar, opgericht vanwege culturele hoofdstad LF 2018, door de gemeente voor verkiezingen, jaarvergaderingen van diverse verenigingen en enkele incidentele verhuurders.
De Molehiemseal is 69 dagdelen betaald bezet geweest door familiefeesten, Vrouwen van Nu, vergaderingen van Plaatselijk Belang Jirnsum en haar commissies, D’66 en Collectief Ganzenbeheer.
Daarnaast is elke woensdagmorgen de gebruiker van de Molehiemseal de ouderensoos voor 60+.
De Lytse Seal is totaal 67 keer verhuurd aan onder meer gitaardocent P. Wigchert die les geeft aan volwassen en kinderen uit de omgeving, WMO meitinker en enkele kleine vergaderingen.
Tenslotte zijn de zalen ter beschikking gesteld voor de Kerstmarkt en organiseren van eigen activiteiten.

De betaalde verhuur is licht gestegen ten opzichte van 2016, met name van de Lyste Seal.

Activiteiten

Het eerste half jaar is gebruikt om de eerste ideeën uit te werken voor activiteiten die in eigen beheer uit te voeren. Dat resulteerde in de herfstvakantie in het organiseren van een eerste bingo en kinderdisco. Dit werd positief ontvangen. In de kerstvakantie werd kerststukjes maken voor kinderen georganiseerd. Ook de tweede bingo voor volwassenen en de ladies night oogsten bewondering.

Er is meegedaan met de collecte van het Oranjefonds, opbrengst was € 190, 57, deze opbrengst is gebruikt voor het organiseren van kinderactiviteiten.

Bestuur en vrijwilligers

Begin 2017 begon de stichting met 6 bestuursleden, 5 vrijwilligers voor de SOOS en 18 vrijwilligers voor gastvrouw/heer, (groen) onderhoud en schoonmaak. Het bestuur bestond per 31-12-2017 uit:

Johan Visser (voorzitter)

Helma Kalsbeek-Peterse (secretaris)

Signhild Moerland (penningmeester)

Henny Joustra-Welbroek (algemeen lid /activiteitencommissie)

Bartele Kramer (algemeen lid)

Daarnaast hebben wij 5 gastvrouwen/heer, 5 vrijwilligers voor de soos en 14 vrijwilligers voor onderhoud en schoonmaak. Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers voor gastvrouw/heer of algemene zaken.

Het Bestuur MFC it Kattehûs
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen