KV Irnsum IMG 0006

Gepubliceerd op 20 mei 2013 | door Redactie

0

Jeugd Federatiepartij

Met maar liefst een kleine 100!! kaats(t)ers op de lijsten werd om klokslag 1 uur begonnen in 7 klassen. Bij de Welpen meisjes, jongens en pupillenmeisjes wordt op “eersten gelyk” begonnen omdat er in alle 3 klassen 5 parturen op de lijst staan en een ieder 4 keer moet kaatsen. Na mooie en zeer spannende partijen, met tal keren 5-5 6-6, werden de prijzen rond half vier aan de winnaars uitgereikt. De Jongens/meisjes kaatsten een ½ competitie met 3 parturen. Bij de schooljongens 6 partuur op de lijst met 2 poule’s van 3 met een finale tussen de poule winnaars. De Pupillenjongens en Schoolmeisjes kaatsten met een winnaars en verliezersronde. Na een zeer mooie kaatsmiddag werden de prijzen als volgt verdeeld………

Welpenmeisjes:

IMG 0006

1e prijs: Anne D. Dijkstra, Huizum en  Nora Zijlstra, Reduzum
2e prijs: Janna Posthumus, Jirnsum en Nadja R. Moufakkir, Reduzum
3e prijs: Nynke v/d Velde, Raerd en Anne B. Zijlstra, Reduzum

 

Welpenjongens:

IMG 0002

1e prijs: Jelmer F. Drijfhout, Raerd en  Ruben Sjerp, Huizum
2e prijs: Corne Langeberg, Reduzum Siemon S. Zijlstra, Reduzum
3e prijs: Doede v/d Weide, Jirnsum en Rense Sikkema, Raerd en Leon Sjoerdsma, Reduzum

 

Pupillenmeisjes:

IMG 0004

1e prijs: Sanne Smit, Jirnsum en Rixt Vellinga, Wirdum
2e prijs: Wia Otter, Goutum en Diana Haarsma, Reduzum

 

Pupillenjongens:

IMG 0013

1e prijs: Jarno Wijtsma, Jirnsum en Johannes Stavinga, Raerd
2e prijs:  Jesse Ypma, Wergea en Werner de Vries, Reduzum
3e prijs: Rinse v/d Hem, Raerd en Rik v/d Veen, Wergea
1e verl.r. Folkert Groen, Wergea en Jorn de Vries, Goutum
2e verl.r. Rinke T. Hoekstra, Leeuwarden en Jorrit Sjoerdsma, Reduzum

 

Schoolmeisjes:

IMG 0012

1e prijs: Ylse Keulen, Jirnsum en Rixt Hooyenga, Grou
2e prijs: Anouk Dijkstra, Jirnsum en Anke Pijl, Wergea
3e Ymkje Yntema, Grou en Marije de Vries, Grou
1e verl.r. Yvon Douma, Jirnsum en Pytrix de Jong, Jirnsum
2e verl.r. Jente v/d Hem, Raerd en Ingrid de Vries, Jirnsum en Hillie Bergsma, Reduzum

 

Schooljongens:

IMG 0010

1e prijs: Bouke A. Boersma, Reduzum en Hessel de Ree, Reduzum
2e prijs: Foeke J. Raap, Raerd en Stan Sjerp, Huizum

 

Jongens/Meisjes:

IMG 0007

1e prijs: Milan Keulen, Jirnsum en Jildou Smit, Jirnsum
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen