Plaatselijk Belang no image

Gepubliceerd op 4 april 2003 | door Redactie

0

Jirnsum heeft gesproken

De enquête, welke was samengesteld door leden van de vier werkgroepen, was in een oplage van ca. 525 stuks verspreid. Alle woningen in Jirnsum en het buitengebied kregen er één in de bus. Deze enquête is een onderdeel van de dorpsvisie, welke in het laatste kwartaal van dit jaar afgerond moet worden.

Er kwamen 207 enquêtes retour, waarvan 93 anoniem zijn ingevuld. Ruim 30 inwoners namen van deze gelegenheid gebruik om zich op te geven voor één van vele keukentafelgesprekken. Hoewel niet alle zaken hier zullen worden belicht – het complete overzicht kunt u lezen in de Stim van april – pakken we de opvallendste zaken eruit.

Jirnsum mag in de ogen van het gros van de inwoners best iets groeien, echter vindt men de huidige woonvoorzieningen beneden de maat. Er is behoefte aan meer (betaalbare) woningen voor starters, doorstromers en senioren. Ook de kwaliteit van de infrastructuur, de groen- en parkeervoorzieningen moet beter. Ruim 60% vind dat er zeer zeker iets aan de parkeervoorzieningen moet gebeuren.

Over de bestaande sportvoorzieningen en –accomodaties is men uiterst tevreden. Dit geldt, in iets mindere mate, ook voor de recreatieve en culturele voorzieningen. Wel is men van mening dat de instroom van toeristen belangrijk is voor ons dorp.

Tot slot is men van mening dat meer bedrijvigheid en indirect dus meer werkgelegenheid in Jirnsum gecreëerd kan/moet worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar kleinschalige industrie, ambachtelijke bedrijven, recreatie/toerisme en watersportgebonden bedrijven. En tevens spreekt de meerderheid zich uit voor het concentreren van bepaalde voorzieningen, waaronder het basisonderwijs, op één centraal punt.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen