Jirn-summertime

Gepubliceerd op 30 maart 2018 | door Redactie

0

Jirnsum heeft weer een officieel koor: Mei MeKoar

Het was voor de leden van het projectkoor Mei MeKoar een bijzondere repetitieavond op maandag 19 maart jl. Omdat de meeste leden heel graag met het koor op deze manier verder willen gaan, leefde al heel lang het idee om een officieel koor op te richten en nu was het dan zover.
Na eerst een uurtje repeteren voor Jirn-summertime werd de zaal in het Kattehûs omgetoverd tot een vergaderzaal.
Achter de bestuurstafel nam het nieuwe bestuur plaats: in het midden voorzitter Hennie Boorsma, daarnaast Sietske de Jonge (2e secretaris), Julia Haringsma (ledenadministratie en 2e penningmeester), Cécile Damsma (secretaris) en Hiltje Fox (vice voorzitter).
Penningmeester wordt Otto de Jong, die wegens ziekte afwezig was.Foto bestjoer maart 2018

Het nieuwe bestuur werd bedankt voor het vele werk wat ze al verricht hadden om tot de oprichting van dit nieuwe koor te komen. Luid applaus! Daarna werden statuten/reglement, huishoudelijk reglement en de begroting goedgekeurd. Een kascommissie werd gekozen. Ook kleine commissies zoals een facilitaire commissie en de pr waren snel gevormd.

Het enthousiasme was groot toen de huidige dirigent, Sitta Bosman, vertelde dat ze graag bij Mei MeKoar wilde blijven dirigeren.
Groot applaus en zelfs gejuich klonk op.

Punt 8 van de agenda was het jaarprogramma. Ideeën genoeg om op te treden maar na vele suggesties, ideeën en voorstellen hebben we besloten om ongeveer 3 keer per jaar op te treden. Voorlopig gaat iedereen fanatiek repeteren (ook thuis) voor het Jirn-summertime programma.
Kom kijken en luisteren naar het optreden van Mei MeKoar tijdens de opening op 31 mei en op het Jirnsummer City Concert op zondag 3 juni.

Na de sluiting van de vergadering konden we nog even napraten met een hapje en een drankje. Het was gelukt! Ons koor kan blijven en iedere Jirnsummer of oud-Jirnsummer die van zingen houdt, kan altijd komen kijken en luisteren op een repetitie op maandagavond om 20.00 uur in het Kattehûs, want er kunnen natuurlijk altijd nog meer leden bij!

MeiMekoar Logo
Back to Top ↑
  • Lid worden?

    Steun jirnsum.com en word lid van het Plaatselijk Belang!

    Ja, ik word lid!

  • Aankomende evenementen

  • Nieuws van de verenigingen