Nieuws no image

Gepubliceerd op 26 augustus 2010 | door Redactie

0

Jirnsum naar Leeuwarden

In dit voorstel wordt de gemeente Boarnsterhim per 1 januari 2014 verdeeld over Leeuwarden, Heerenveen en Tytsjerksteradiel. Alles ten noorden van het Prinses Margrietkanaal gaat naar Leeuwarden. Deze gemeente komt dan uit op ruim 106.000 inwoners, doordat er veertien dorpen bijkomen met samen 12.500 inwoners bij. Het gaat om de dorpen Grou, Wergea, Jirnsum, Reduzum, Warten, Raerd, Sibrandabuorren, Tersoal, Poppenwier, Dearsum, Idaerd, Friens ,Warstien en Eagum.

Alles ten zuiden van het kanaal (Akkrum, Nes, Aldeboarn enTerherne) komt in dit voorstel bij Heerenveen, dat hierdoor groeit tot 50.000 inwoners (door toevoeging van de Boarnsterhimse dorpen komen er 6770 inwoners bij).

Nationaal park De Alde Feanen wordt bij Tytsjerksteradiel gevoegd, vanwege de verbondenheid met Earnewâld. Tytsjerksteradiel groeit daardoor amper qua inwonersaantal.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑